Pod koniec XIII wieku margrabiowie Otto V i Albrecht III zezwolili Heinrichowi Toyte na lokalizację miasta o nazwie Nova Beryn. W 1278 roku Brandenburczycy nadali osadzie prawa miejskie, a miasto stało się nadgranicznym grodem obronnym. W połowie XIV wieku Barlinek otrzymał mury obronne z dwoma bramami – Myśliborską i Młyńską. Miasto doznawało licznych klęsk żywiołowych, jak zarazy i pożary (te ostatnie aż siedmiokrotnie). Od 1373 roku miasto było pod panowaniem Korony Czeskiej. W 1402 roku w Krakowie zawarto układ w sprawie zakupu miasta z regionem przez Polskę, jednakże ostatecznie zostało sprzedane Krzyżakom. Od 1454 roku miasto powraca pod rządy Brandenburgii. Od tego czasu miasto nieprzerwanie pozostawało pod władzą dynastii Hohenzollernów aż do 1918 roku, wchodząc od 1701 roku w skład Prus, a od 1871 roku – Niemiec. Pomyślna dla rozwoju gospodarczego miasta była druga połowa XIX wieku. W 1852 roku wielki pożar niszczy zabudowę rynku, ratusz i wieżę kościelną. 31 stycznia 1945 roku miasto zdobyte zostało przez oddziały sowieckie; w wyniku walk oraz umyślnych podpaleń zniszczeniu uległo wówczas ponad 50% zabudowy. W następstwie II wojny światowej miasto znalazło się w granicach Polski. Miejscową ludność która pozostała w mieście przesiedlono za Odrę, a do Barlinka sprowadzono polskich osadników. Najważniejsze zabytki miasta:

– Gotycki kościół pw. Niepokalanego Serca NMP z XIII / XIV w (przebudowany w XIX w.). Na wschód od rynku wznosi się majestatyczna sylwetka barlineckiej fary. Jej strzelista, 52-metrowej wysokości wieża stanowi dominantę widokową miasta. Data budowy świątyni nie jest znana, lecz prawdopodobnie sięga okresu lokacyjnego. Wskutek przemian i burz dziejowych kościół ulegał licznym przekształceniom. Pierwotnie była to orientowana budowla romańska, o czym świadczą wmurowane w podstawę wieży ciosy kamienne. Wraz z nowym prądem w architekturze farę przebudowano w stylu gotyckim. Z tego okresu pochodzi profilowany portal główny. Na uwagę zasługują w nim dziwne wgłębienia, tzw. „miseczki”. Według legendy mają to być ślady po rycerskiej broni, w rzeczywistości są one pamiątką po średniowiecznym rytuale wielkanocnym. W XVII wieku kościół miał dwie wieże, z których jedna przykryta była hełmem barokowym. Swój obecny układ bazylikowy świątynia uzyskała po pożarze w 1852 roku i w takim kształcie przetrwała do dziś.

Fragmenty murów obronnych z XIV i XV wieku.

– Domy mieszczańskie i Ratusz z XIX wieku.

– Rynek miejski z „Gęsiarką” fontanną wykonaną w 1912 roku przedstawiającą dziewczynkę z gęsiorem

– Cebulowy Pałac (osobny artykuł)

Barlinek jest położony 10 km na południowy-zachód od Pełczyc, przy drodze nr 151 do Gorzowa Wielkopolskiego. 

Zdjęcia wykonano w maju 2022 roku.

  • Kościół pw. Niepokalanego Serca NMP

  • Nawa

  • Ołtarz główny

  • Ratusz

  • Fontanna - Gęsiarka

  • Zabudowa Rynku

  • Zabudowa Rynku

  • Zabudowa Rynku