– Wieża wjazdowa zwana wartowniczą – wybudowana została w pierwszej połowie XVII wieku, zwieńczona barokowym hełmem i latarnią. Wieża posiada sześć kondygnacji i jest połączona ćwierć kolistą szyją z bramą wjazdową.

– Brama wjazdowa – zbudowana pod koniec XVII wieku z fasadą komponowaną na wzór Łuku Triumfalnego. Kolumnową fasadę bramy zdobią liczne elementy dekoracyjne, takie jak: popiersia, panoplia i płaskorzeźby.

– Trzy oficyny – wybudowane na początku XVIII wieku, flankujące dawny dziedziniec paradny, zamieniony w XIX wieku na park miejski.

– Wieżyczka wschodnia – wzniesiona w połowie XVII wieku, wolno stojąca na terenie parku, posiadająca dwie kondygnacje, nakryta dachem namiotowym z wewnętrzną kopułą.

– Kaplica pałacowa pw św. Józefa stojąca na terenie parku zbudowana około 1620 roku, ze sklepieniem kolebkowym, nakryta dwuspadowym dachem.

Był jeszcze późnorenesansowy pałac wzniesiony w 1622 roku, który nie zachował się do naszych czasów. Cały zespół zbudowano na planie gwiazdy pięcioramiennej z pięcioma bastionami otoczonymi fosą i wałem ziemnym. Pod całym zespołem rozciągają się głębokie lochy zbudowane w połowie XVIII wieku przez księcia Hieronima Radziwiłła zwanego „Okrutnym Księciem”. W 1706 roku wojska szwedzkie zajęły Białą Podlaską i spaliły pałac w odwecie za poparcie stronnictwa Sasów przez Radziwiłłów. Rezydencję odbudowała Anna z Sanguszków Radziwiłłowa. Ostatnim właścicielem majątku, już po rozbiorach, był Dominik Radziwiłł, który zginął w kampanii napoleońskiej w 1813 roku. Dominik nie miał zbyt wiele czasu by zajmować się swoim majątkiem i częściowo rozdał go swoim bliskim i znajomym, a resztę zagrabiły wojska rosyjskie w 1812 roku. Obecnie w Wieży Wjazdowej mieści się Muzeum Południowego Podlasia, a w oficynach biblioteka, szkoła muzyczna i Miejski Ośrodek Kultury.

Biała Podlaska jest położona 35 km na zachód od Terespola, przy drodze E30 do Siedlec i Warszawy. Zespół pałacowy znajduje się w centrum miasta, przy ul. Warszawskiej 12.

Zdjęcia wykonano w maju 2008 roku.

 • Wieża wjazdowa

 • Wjazd na teren założenia

 • Brama wjazdowa

 • Brama wjazdowa

 • Wieża i brama wjazdowa

 • Armaty przed wieżą

 • Wieża wjazdowa

 • Oficyna

 • Oficyna

 • Wieżyczka wschodnia

 • Wieżyczka wschodnia

 • Wieżyczka wschodnia

 • Oficyna

 • Oficyna

 • Kaplica

 • Kaplica

 • Kaplica

 • Kaplica

 • Wieża wjazdowa

 • Dekoracje na bramie wjazdowej