Klasycystyczny pałac w Borowie Wielkim został wzniesiony przez Jana Ernesta Fryderyka von Arnold na przełomie XVIII i XIX wieku. Piętrowe założenie powstało na planie prostokąta z wieloboczną dobudówką od strony zachodniej i prostokątnym tarasem od wschodu. Od strony południowej przyle­ga kaplica wzniesiona na planie prostokąta. Jest to obiekt podpiwniczony, kry­ty dachem mansardowym. Dziewięcioosiowa fasada zaakcentowana jest pseudoryzalitem. Ze względu na wysokie usy­tuowanie piwnic, wejście do pałacu poprzedzone jest kamiennymi schodami oraz tarasem. Nad wejściem znajduje się balkon z prostą żeliwną balustradą, zdobiony od dołu gzymsem wspartym na konsolkach. W partii dachowej pseudoryzalit posiada trójkątny naczółek z półokrągłym okienkiem pośrodku. Do dziesięcioosiowej elewacji zachodniej, od strony północnej przylega parterowa weran­da, wybudowana na planie nieregularnego sześcioboku. Układ wnętrza był dwutraktowy, przedzielony na całej długości korytarzem. Największe pomieszczenie przyziemia stanowił hall, mieszczący trójbiegowe łamane schody. Dawna zabudowa gospodarcza zlokalizowana jest od strony północnej pałacu. Z północno-zachodniej strony pałacu, znajduje się niewielki park. Obecnie jest on bardzo zaniedbany lecz w czasach świetności oprócz zieleni znajdowała się w nim fontanna i rzeźby. 

          W 1818 roku po­łowa Borowa przypadła Carlowi Sigmuntowi von Unruh, a po jego śmierci całą majętność odziedziczyła Joanna z domu Knobelsdorff. W 1834 roku majątek przejął radca prawny Georg von Unruh. Po jego śmierci w 1862 roku, dobra przeszły w posiadanie rodziny von Zedlitz-Trüschler, rezydującej tam do 1945 roku. Po II wojnie światowej do 1956 roku w pałacu mieścił się Ośrodek Szkolenia Trakto­rzystów. W latach 1961-1967 obiekt przejęło Ministerstwo Sprawiedliwości, urządzając w nim więzienie dla kobiet. Później, przez dwa lata w budynku mieściła się szkoła. W 1969 roku pałac przejęło PGR. Do roku 1983 mieściła się w nim siedziba dyrekcji PGR oraz Dom Rolnika, świetlica, stołówka. W połowie lat 90. XX wieku przeszedł w ręce, który rozpoczął jego remont, poczynając od dachu. Obok pałacu stoi wczesnogotycki kościół św. Wawrzyńca wzniesiony z kamienia około połowy XIII wieku.  

          Borów Wielki jest położony 9 km na zachód od Nowego Miasteczka przy drodze nr 293. Rozległość Borowa spowodowała jego podział na Borów Górny i Dolny, w którym znajduje się pałac.

          Zdjęcia wykonano w lipcu 2007 roku.

  • Elewacja frontowa i boczna

  • Elewacja boczna

  • Dobudowana kaplica

  • Elewacja tylna