Pałac w stylu szkockiego neogotyku (wzorowany na Huntly Castle) w Bulowicach został zbudowany w 1862 roku z inicjatywy barona Edmunda Larischa, który wzniósł go dla swojej żony Jessy Paterson, którą poślubił w Londynie. Zgodziła się ona zamieszkać w Polsce, pod warunkiem, że mąż wybuduje dla niej zamek, w jakim dotychczas mieszkała w Szkocji.

          Piętrową rezydencję zbudowano na planie prostokąta, W lewym narożniku elewacji frontowej wzniesiono sześciokondygnacyjną, ośmiokątną basztę zwieńczoną pseudokrenelażem. W narożnikach elewacji ogrodowej również znajdują się baszty, lecz niższe od frontowej. W środkowym ryzalicie od frontu umieszczona jest loggia widokowa, a po stronie przeciwnej znajduje się obszerny taras. Wewnątrz budynku zachowały się cenne, modrzewiowe drzwi, w jadalni neorenesansowy strop kasetonowy, oraz secesyjne dekoracje w zwierciadlanym sklepieniu. W hallu przykuwa uwagę stylowa drewniana balustrada przy schodach. Pałac otoczony był pięknym parkiem angielskim, poprzecinanym ścieżkami, w którym oprócz drzew i krzewów, było pełno rabatów z kwiatami. Na końcu parku stał zielony domek ogrodnika.

          W czasie II wojny światowej baron Edmund Larisch wraz z synem Aleksandrem został wywieziony do obozu koncentracyjnego w Mathauzen, a następnie do Dachau. Rodzinę eksmitowano z zamku do domku ogrodnika. W zamku zamieszkali niemieccy osadnicy. Część pomieszczeń przeznaczono na szkołę dla niemieckich dzieci. Larischom udało się przeżyć obóz i w 1945 roku wrócili do Bulowic. Zamek był bardzo zniszczony, meble rozkradzione, ściany odarte z ozdób. Na środku sali balowej pozostał ślad po ognisku, które rozpalili tam sowieccy żołnierze. Rodzina z pomocą mieszkańców przygotowała kilka sal, w których można było zamieszkać. W wyniku reformy wywłaszczeniowej z 1945 roku rodzina Larischów została eksmitowana na bruk, a pałac przejęło państwo. W latach 60-tych i 70-tych służył on jako sanatorium dla chorych na gruźlicę, a od lat 80-tych do 2008 roku jako oddział leczenia odwykowego. Obecnie trwa postępowanie sądowe mające określić, czy możliwy jest zwrot pałacu spadkobiercom dawnych właścicieli, czy też pozostanie on w dyspozycji Skarbu Państwa. Budynek pałacowy i sąsiadujący z nim park sprawiają dziś przygnębiające wrażenie. Od czasu reformy rolnej i wywłaszczenia w 1945 roku pałac stopniowo popadał w ruinę, a imponujący niegdyś park całkowicie zdziczał. 

          Bulowice są położone 5 km na wschód od Kętów, przy drodze nr 52 do Andrychowa.Pałac znajduje się w parku, po prawej stronie drogi, przy ulicy Zamkowej.

          Zdjęcia wykonano we wrześniu 2010 roku.

  • Elewacja frontowa z wieżą

  • Elewacja frontowa

  • Elewacja frontowa

  • Elewacja tylna

  • Narożna wieża

  • Wieża główna

  • Elewacja tylna

  • Elewacja boczna