Barokowy pałac w Chichach zbudował w 1732 roku Hans von Knobelstorff dla swojego niewidomego brata Maksymiliana. Był to piętrowy budynek ze środkowym ryzalitem frontowym zwieńczonym trójkątnym naczółkiem.

W 1792 roku, po śmierci Maksymiliana założenie kupuje Christian Gottlob von Diebitsch, a w 1804 roku pałac i majątki w Chichach i Janowcu przechodzą w ręce Burggrafa zu Dohna. Około 1840 roku nastąpiła przebudowa założenia, po której nabrał cech klasycystycznych. Od strony stawu do tylnej elewacji dobudowano nowe skrzydło. Całość pokryta jest dwuspadowym, łamanym dachem z lukarnami. W latach 70-tych ubiegłego stulecia pałac poddano pracom remontowym, niszcząc przy tym część wystroju architektonicznego elewacji. Pałac otoczony został parkiem krajobrazowym.

W 1883 roku majątek i pałac kupuje Oskar von Diebitsch, a w 1906 roku po śmierci Oskara, dobra przejmuje Hans von Diebitsch. Ostatnim przedwojennym właścicielem majątku był  Hans Burkhard von Diebitsch. Po wojnie do początku lat 90-tych pełnił funkcję mieszkalną i kulturalną. W 2002 roku kupiła go warszawska śpiewaczka operowa i za darmo udostępniła go przyrodnikom, którzy zorganizowali w nim Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej.

Chichy są położone 7 km na zachód od Szprotawy przy drodze nr 12 do Żagania. Z drogi głównej należy skręcić w prawo. Pałac znajduje się w centrum wsi po prawej stronie szosy.

Zdjęcia wykonano w lipcu 2007 roku.

  • Elewacja frontowa

  • Elewacja tylna