Bohdan Guerquin twierdzi że w Czerwińsku nad Wisłą był zamek położony na wysokim prawym brzegu Wisły, na północny wschód od istniejącego dziś kościoła i klasztoru. Prawdopodobnie wniosek taki wysnuł na podstawie jedynego zachowanego przekazu ikonograficznego z 1647 roku. Warownia była zbudowana na planie czworoboku i miała dwie wieże cylindryczne. Wzniesiona zapewne na przełomie XV i XVI wieku, został zburzona, a jej fundamenty kamienne rozebrano w latach między I i II wojną światową podczas przebudowy klasztoru.

Z tą hipotezą nie bardzo zgadzają się inni historycy, tym bardziej że nie wspominają o istnieniu budowli obronnej inna źródła. Być może obronne opactwo z klasztorem zostało potraktowane jako zamek, lub też rozbudowa klasztoru wiązała się z wykorzystaniem starych murów po zburzonym zamku. W Czerwińsku nad Wisłą król Władysław Jagiełło dokonał 30 czerwca 1410 roku przeglądu wojsk, które przeprawiły się na prawy brzeg Wisły po moście pontonowym przed bitwą pod Grunwaldem. Wydarzenie to upamiętnia kamień opodal klasztoru, oznaczający miejsce, skąd Jagiełło dokonywał przeglądu.

Czerwińsk nad Wisłą jest położony jest na prawym brzegu rzeki, 9 km na wschód od Wyszogrodu, przy drodze nr 63 do Nowego Dworu Mazowieckiego.

Zdjęcia wykonano w maju 2018 roku.

  • Fasada

  • Widok od wschodu

  • Północno-wschodnia część założenia

  • Rynek

  • Rynek

  • Rynek

  • Rynek