Kościół św. Piotra i Pawła zbudowany został w latach 1393-1516 i należy do grupy największych kościołów gotyckich Gdańsku. W 1424 roku świątynia spłonęła, a w jej miejscu w XV wieku  wzniesiono nowy trójnawowy obiekt. Od czasu odbudowy w 1456 roku, kościół jest historyczną farą Starego Przedmieścia. Nad świątynią góruje masywna, ceglana wieża, ozdobiona schodkowymi szczytami i obudowana bocznymi nawami. Przy świątyni widać pozostałość muru z zamurowanym barokowym portalem. W XVI wieku dobudowano zachodnią wieżę o charakterze obronnym, z późnogotyckimi szczytami.

W 1557 roku odebrany katolikom kościół przejmują luteranie. W latach 1622-1945 był głównym kościołem gdańskich ewangelików reformowanych. Odbywały się tutaj nabożeństwa po polsku, angielsku, francusku i niemiecku. W 1642 roku znakomity ludwisarz gdański, Gerard Benning wykonuje dla kościoła dzwon „Tuba Dei”, a w 1769 roku zbudowano wielkie organy. W latach 1807-17 kościół zamieniono na magazyn siana i słomy. W 1945 roku podczas wyzwalania Gdańska przez Rosjan, kościół został zbombardowany, a później podpalony. Runęły wówczas konstrukcje dachowe prezbiterium, nawy południowej i częściowo nawy głównej. Oberwaniu uległa większość sklepień. Zburzone zostały trzy filary międzynawowe.

Po wyzwoleniu zamurowano otwory wejściowe i adaptowano zakrystię na kaplicę. Ruina świątyni została przekazani Kurii Gdańskiej w 1958 roku, a w 1976 roku rozpoczęto odbudowę kościoła, która praktycznie trwa do dziś. W niedzielę, 11 września 2006 roku Arcybiskup Tadeusz Gocłowski dokonał jego uroczystej rekonsekracji.

Jedyną oryginalną częścią wnętrza kościoła jest kaplica Uphagenów z 1774 roku z zachowanym epitafium w formie antycznej oraz rokokową drewnianą obudową. Zachowały się średniowieczne kamienne chrzcielnice, rokokowy kominek i nagrobek Piotra Uphagena z 1774 roku, oraz żyrandole z XVII wieku. Obecnie w prezbiterium trwa odtwarzanie barokowego ołtarza głównego w którym zamontowanych zostanie 60 % autentycznych detali, w tym barokowy obraz Niepokalanego Poczęcia NMP. Ze względu na pożary, bombardowania, dostosowanie kościoła do celów gospodarczych a także fakt, że kościół przez ponad 300 lat był świątynią kalwińską, do dziś zachowała się niewielka część pierwotnego wyposażenia świątyni. 

Kościół św. Piotra i Pawła znajduje się przy ulicy Żabi Kruk. Dzielnica w której jest położony znajduje się na południe od Starówki. 

Zdjęcia wykonano w kwietniu 2009 roku.

 • Widok ogólny

 • Ośmiokątna wieżyczka

 • Elewacja południowa

 • Mur z bramą

 • Zamurowana brama z barokowym kartuszem herbowym

 • Barokowy kartusz herbowy

 • Obecne wejście do świątyni

 • Elewacja północna

 • Prezbiterium

 • Elewacja południowa

 • Wieża kościoła

 • Dawne wejście główne

 • Prezbiterium

 • Nawa główna z ołtarzem

 • Ołtarz główny

 • Nawa

 • Ambona

Nowe zdjęcia wykonano w grudniu 2019 roku.

 • Fasada kościoła

 • Renesansowy hełm

 • Fasada kościoła

 • Brama z kartuszem

 • Elewacja północna

 • Średniowieczna misa chrzcielna

 • Nawa główna

 • Kruchta

 • ambona

 • Ołtarz boczny

 • Szpoka Bożonarodzeniowa

 • Szpoka Bożonarodzeniowa

 • Nawa południowa

 • Stalle i popękane płyty nagrobne

 • Stalle i popękane płyty nagrobne

 • Prezbiterium

 • Nawa główna

 • Portal zakrystii

 • Orkiestra aniołów

 • Stalle w nawie północnej

 • Chrzcielnica