Wczesnobarokowa kamienica mieszczańska, nazywana „Domem pod Żółwiem”, położona przy ul. Św. Ducha 111, została zbudowana w 1650 roku. Rezydencja znana jest głównie jako dom rodzinny Johanny Schopenhauer z domu Trosiener, często błędnie określana jako miejsce narodzin filozofa Arthura Schopenhauera.

Kamieniczka posiada skromną, tynkowaną, pozbawioną podziałów architektonicznych fasadę o trzech osiach i trzech kondygnacjach (w tym wysokim przyziemiem). Wejście ujęte jest w prosty portal zdobiony uszakami. Bogatszą oprawę posiada jedynie szczyt, ujęty fantazyjnymi wolutami z dekoracją roślinną i w formie stylizowanych głów ptasich, zwieńczony ponadto metalową figurą żółwia, od którego pochodzi nazwa kamieniczki. W 1945 roku budynek został zniszczony. Odbudowa z nowym układem wnętrz nastąpiła w latach 1958-65. Kamienica jest poprzedzona barokowym przedprożem, które zrekonstruowano około 1970 roku. Obecnie na parterze znajduje się biblioteka, a piętra pełnią funkcje mieszkaniowe. 

Kamienica znajduje się przy ul. Św. Ducha 111.

Zdjęcia wykonano w marcu 2011 roku.

  • Kamienica pod Żółwiem

  • Fasada

  • Żółw wieńczący szczyt

  • Portal