Katownia i Wieża Więzienna zostały zbudowane w XIV wieku, na miejscu wcześniejszej bramy z dwiema basztami. Oba obiekty, połączone murami, tworzą unikatowy zespół prostokątnego barbakanu. Po wzniesieniu w XVI wieku pasa fortyfikacji zachodnich w postaci wałów, fos i Bramy Wyżynnej budowla straciła znaczenie obronne i przeszła na służbę wymiaru sprawiedliwości. W 1587 roku Antoni van Obbergen przebudował obiekt zgodnie z duchem renesansu. Dach katowni został udekorowany kamiennymi ozdobami a w zwieńczeniu budowli znalazły się cztery figury strażników miejskich, natomiast Wieżę Więzienną podwyższono o dwie kondygnacje i ozdobiono imponującym hełmem.

Od roku 1604 zespół bramny zaczął służyć więziennictwu, przeniesiono wówczas spod ratusza pręgierz i umocowano go we wschodnim murze Wieży Więziennej. Od końca XIX wieku w budowli mieściło się muzeum, siedziba Stowarzyszenia Gdańskich Artystów i Czerwonego Krzyża. W latach II wojny światowej urządzono tu przejściowy obóz dla kobiet polskich. Po zniszczeniach w 1945 roku zespół odbudowano i mieściła się tu siedziba Katedry Kryminalistyki Uniwersytetu Gdańskiego. Obecnie po remoncie obiekt  przejęło Muzeum Historii Miasta Gdańska i otworzyło go dla turystów.

Zespół dawnego barbakanu znajduje się przy Targu Węglowym, między bramami Wyżynną i Złotą.

Zdjęcia wykonano w maju 2009 roku.

 • Widok od Targu Węglowego

 • Widok od Targu Węglowego

 • Pręgierz

 • Widok od ul. Bogusławskiego

 • Wieża więzienna

 • Elewacja północna

 • Wieża więzienna

 • Widok od Bramy Wyżynnej

 • Widok od Bramy Wyżynnej

 • Widok od Bramy Wyżynnej

 • Detal architektoniczny

 • Dziedziniec

 • Dziedziniec

 • Ośmioboczna wieżyczka

 • Dziedziniec

 • Kajdany

 • Wieża więzienna

 • Dziedziniec

 • Stare drzwi

 • Klatka schodowa

 • Muzeum bursztynu

 • Muzeum bursztynu

 • Muzeum bursztynu

 • Muzeum bursztynu

 • Muzeum bursztynu

 • Pomieszczenie w wieży

 • Widok z wieży

 • Widok z wieży

 • Widok z wieży

 • Klatka schodowa