Wąska i ciemna uliczka Plebania biegnie przy północnej ścianie kościoła Mariackiego. Jej nazwa pochodzi od znajdującej się przy niej Plebanii Mariackiej. Brukowana uliczka jest tak wąska, że zawsze panuje tu cień i chłód. Inicjatorem budowy plebani w 1518 roku był Maurycy Ferber,  ówczesny proboszcz świątyni, późniejszy biskup Warmii i przełożony Mikołaja Kopernika. W zabytkowym, XVI-wiecznym portalu fasady plebanii znajduje się herb rodu Ferberów, przedstawiający trzy ścięte głowy dzików. Nad portalem zamieszczona jest łacińska inskrypcja, która w tłumaczeniu na język polski brzmi: „Niech będzie ozdobą hojności Ferbera”.

A oto jego historia. Gdy ród był niezamożny, mieszkał na obrzeżach miasta na ulicy Aksamitnej w zwykłej chacie. Stać ich było tylko na trzy świnie, hodowane w chlewiku a podwórko było bagniste. Któregoś dania trzy świnie wyszły z chlewika i ugrzęzły w podwórkowym bagnie. Kilku braci próbowało je nadaremnie  wyciągnąć. Jeden z braci – Jan rozeźlony jednym cięciem miecza odciął trzy świńskie łby. Ojciec wróciwszy nie zbeształ syna a pochwalił i wyrzekł słowa ” Jeśli Cię kiedyś będą pasować na rycerza noś w herbie trzy świńskie łby.” W 1504 roku bawiący w Gdańsku król Aleksander Jagiellończyk potwierdził synowi Jana – Eberhardowi szlachectwo nadane przez księcia zachodniopomorskiego Bogusława, z tym że herb przedstawia trzy łby dzików a nie świń.

Uliczka Plebania stanowi dogodne połączenie ulic Św. Ducha i Mariackiej. 

Zdjęcia wykonano w lipcu 2011 roku.

  • Uliczka Plebania

  • Wejście do plebani z herbem Ferberów