Ulica Świętego Ducha (dawniej platea Sancti Spiritus, niem. Heilige Geistgasse), to jedna z ulic w Gdańsku na Głównym Mieście, licząca około 600 metrów. Najstarsze wzmianki o ulicy pochodzą z roku 1336. Nazwa wiąże się prawdopodobnie ze szpitalem Św. Ducha, który w roku 1357 został przeniesiony w pobliże Bramy Zamkowej. Ulica zaczyna się przy Targu Drzewnym i przebiega w kierunku Motławy. Początkiem ulicy była rozebrana w roku 1804 „Brama Dzwonna” (nazywana również „Ludwisarską”) zaś końcem wychodząca na Długie Pobrzeże nadmotławska Brama Świętego Ducha. Mniej więcej w połowie ulicy znajduje się środek miasta wyznaczony przez czerwony granitowy kamień ukryty głęboko pod ziemią. Stąd wyznaczane były cztery jego kwartały. Zdaniem profesora Andrzeja Januszajtisa, jeszcze przed wojną było to miejsce specjalnie wybrukowane, z dokładnym, historycznym opisem.

Przy ulicy znajdują się liczne kamieniczki, utrzymane w różnych stylach architektury (w większości odbudowane po II wojnie światowej) i często należące do znanych historycznych gdańskich osobistości. Do ciekawszych należą:

Dom Schopenhauerów (dawny dom burmistrza Gralatha), miejsce urodzenia Artura Schopenhauera nr 45/47

Dom „Pod Żółwiem”- w XVIII wieku należał do Trosienerów, rodzinny dom Johanny Schopenhauer nr 111/113

Dom urodzenia Daniela Chodowieckiego nr 49/51

Dom kapra Paula Beneke (zdobywcy obrazu Sąd Ostateczny)

Dom Conradiego (gdańskiego burmistrza)

Dom Groddecka (gdańskiego armatora)

Dom gdańskiego architekta Hansa Strakowskiego 

Dom Żeglarzy (należący do gdańskiej Gildii Szyprów) nr 109

Kaplica Królewska

Dawna Kaplica Angielska

– Hotel „Wolne Miasto”.

Część kamienic (po lewej stronie w kierunku Motławy) posiada ozdobne przedproża, natomiast po prawej stronie kamieniczki nie zostały odbudowane do 2016 rokuW ich miejscu znajduje się niewielki park. Obecnie trwa ich odbudowa. Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zakłada odtworzenie zabudowy w dolnym przebiegu ulicy (m.in. „Ław Mięsnych„). Dorocznie na ulicy odbywa się tradycyjny Jarmark św. Dominika.

Zdjęcia wykonano w marcu 2011 roku.

 • Początek ulicy - widok w kierunku Targu Drzewnego

 • Skrzyżowanie z ul.Węglarską i Tkacką

 • Widok w kierunku kościoła Mariackiego

 • Widok w kierunku Targu Drzewnego

 • Pierzeja północna - z lewej dom Schopenhauerów

 • Renesansowy portal

 • Dom urodzenia Daniela Chodowieckiego

 • Bazylika Mariacka

 • Plac przed bazyliką

 • Widok w kierunku zachodnim

 • Widok w kierunku Motławy

 • Kaplica Królewska

 • Fundamenty Ław Mięsnych - obecnie zasypane

 • Fundamenty Ław Mięsnych - obecnie zasypane

 • Fundamenty obecnie odbudowywanych kamieniczek

 • Fundamenty obecnie odbudowywanych kamieniczek

 • Fundamenty obecnie odbudowywanych kamieniczek

 • Pierzeja północna z przedprożami

 • Pierzeja północna z przedprożami

 • Rzygacz na przedprożu

 • Rzygacz na przedprożu

 • Rzygacz na przedprożu

 • Rzygacz na przedprożu

 • Dom Żeglarzy

 • Dom pod Żółwiem

 • Przedproża

 • Rzygacze

 • Rzygacz

 • Rzygacz

 • Portal

 • Renesansowa kamienica

 • Szczyt kamienicy

 • Portal

 • Przedproża nieistniejących kamienic

 • Brama św. Ducha

 • Brama św. Ducha

Zdjęcia wykonano w czerwcu 2017 roku.

 • Rzygacz

 • Odbudowane kamienice

 • Odbudowane kamienice

 • Odbudowane kamienice

 • Przedproże

 • Przedproża

 • Przedproża

 • Przedproże

 • Przedproże

 • Rzygacz