Ulica Świętojańska (niem. Johannisgasse) to ulica w Gdańsku na Głównym Mieście, mierząca 420 metrów długości. Bierze początek przy ulicy Pańskiej koło klasztoru dominikanów i kościoła św. Mikołaja i biegnie na wschód. Kończy się w Bramie Świętojańskiej wychodzącej na Motławę. Pierwsze wzmianki o ulicy pochodzą z 1358 roku. Wzięła ona swoją nazwę od pobliskiego Kościoła św. Jana, a właściwie niewielkiej kaplicy istniejącej w miejscu dzisiejszego kościoła o tej samej nazwie. Najważniejsze zabytki leżące przy ulicy to: 

– Klasztor oo. Dominikanów,

Kościół św. Mikołaja,

Kościół św. Jana,

– Dom Zachariasza Zappio, który był kupcem, założycielem słynnej biblioteki św. Jana, sponsorem i budowniczym kościoła. Po śmierci swej jedynej, ukochanej córki postanowił przekazać majątek na działalność charytatywną i pomoc ubogim. Budynek pierwotnie pełnił funkcje plebanii luterańskiego kościoła. Po wojnie został przekazany Zakonowi Sióstr Dominikanek. Obecnie w niezburzonej podczas wojen barokowej kamienicy mieści się Hostel Zappio.

Brama Świętojańska.

Większość kamieniczek została odbudowana po zniszczeniach II wojny światowej zachowując swój styl w ogólnych zarysach. Nie odbudowano jedynie południowej pierzeji między ulicami Lawendową i Groblą. W tym miejscu obecnie znajduje się skwer z fontanną i pomnikiem księcia Świętopełka. Obecnie odbudowywany jest kwartał zabudowy naprzeciw kościoła św.Jana miedzy ulicami Świętojańską, Szeroką i Tandetą. W miejscu tym jeszcze niedawno stała szkoła podstawowa. 

Zdjęcia wykonano w marcu 2011 roku.

 • Widok w kierunku ul. Pańskiej - z prawej kościół św. Mikołaja

 • Kościół św. Mikołaja

 • Kamieniczka na rogu ul. Lawendowej

 • Renesansowy portal

 • Widok w kierunku Motławy - z prawej skwer

 • Pomnik księcia Świętopełka

 • Kościół św. Jana

 • Trwa odbudowa południowej pierzeji

 • Fundamenty północnej pierzeji

 • W głębi Brama Świętojańska a z lewej kościół św. Jana

 • W głębi kościół św. Mikołaja

 • Kamieniczki przy kościele św. Jana

 • Zaułek Zachariasza Zappio

 • Dom Zachariasza Zappio

 • Kartusz herbowy Zachariasza Zappio

 • Pierzeja południowa

 • Pierzeja północna przy skrzyżowaniu z ulicą Warzywniczą

 • Brama Świętojańska

 • Brama Świętojańska