W domu podcieniowym w Gdańsku – Oruni mieściła się dawnej kuźnia. Jest to typ wiejskiego budynku mieszkalnego z charakterystycznym podcieniem wspartym na trzech słupach, wysuniętym przed zasadniczą część budynku, w którym znajdowało się także mieszkanie dla kowala. To najmniejszy zachowany obiekt podcieniowy na Żuławach. Wystawka ma konstrukcję szachulcową, najprawdopodobniej wypełnioną cegłą i otynkowaną. Dokładna data budowy obiektu nie jest znana, część historyków twierdzi, że powstał w 1800 a inni, że w 1880 roku. Budynek został wpisany do rejestru zbytków w 1983 roku. Do roku 2009 roku dom użytkowany był jako budynek mieszkalny. Później miasto przekazało obiekt w użytkowanie Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej. W 2012 roku kuźnia przeszła kapitalny remont i obecnie znajduje się tu kameralna kawiarnia.

Kuźnia znajduje się w dzielnicy Orunia przy ul. Gościnnej 10, tuż obok kościoła.

Zdjęcia wykonano w grudniu 2020 roku.

  • Widok od frontu

  • Podcień