Kościół pw. Bożego Ciała został wzniesiony pod koniec XVII stulecia na miejscu XIV-wiecznej kaplicy wraz z przytułkiem dla trędowatych, którą w latach późniejszych przebudowano na kościół szpitalny. Świątynia w obecnym kształcie składa się z gotyckiego prezbiterium oraz barokowej nawy wybudowanej w latach 1687-88, dzięki czemu kościół ma kształt litery „T”. Transept to pierwotny gotycki budynek świątyni. Kościół posiada unikatową jedyną w Gdańsku barokową ambonę zewnętrzną z 1707 roku przeznaczoną do głoszenia kazań na świeżym powietrzu, która powstała na pamiątkę kaznodziei Jakuba Hegge, głoszącego pierwsze protestanckie kazania. Nad transeptem w latach 1750-65 wzniesiono dwie wieże. Ich konstrukcja łączy cechy gotyckie z barokowymi. Nad wejściem znajdowały się bogate organy, ufundowane w 1766 roku przez możne rody patrycjuszowskie Gralatów, Schummanów, Buschów i Conradich. Wnętrze, które szczęśliwie przetrwało czasy wojenne, jest bogato wyposażone w barokowe zabytki sztuki sakralnej z XVII i XVIII wieku. Centralnym elementem świątyni jest barokowy ołtarz z kopią obrazu św. Rodziny Rafaela, z kurdybanami w antependium, obraz Andrzeja Stecha z 1696 roku przedstawiający Chrystusa Ukrzyżowanego, cenne malowidło na płótnie – Sąd Ostateczny – zdobiące sufit, a także ozdoby z ambony zewnętrznej zdjęte na czas remontu : drewniane figurki apostołów i pelikana symbolizującego Chrystusa, który znajdował się nad baldachimem ambony. 

Kościół pw. Bożego Ciała był filialną placówką kościoła pw. Najświętszej Marii Panny, ponieważ nie miał własnej parafii. Świątynia była kilkakrotnie palona i odbudowywana, między innymi została zniszczona w 1777 roku, gdy król Stefan Batory dyscyplinował zbuntowanych gdańszczan. W 1780 roku zgliszcza zostały usunięte, rozbudowano szpital i urządzono dom starców.  Podczas ostatniej wojny kościół ucierpiał stosunkowo niewiele, w związku z tym zachował się jego oryginalny wystrój. Od 1973 roku świątynia należy do Polsko-Katolickiego Kościoła Narodowego. Po prawej stronie kościoła znajdują się budynki dawnego szpitala, które obecnie służą jako mieszkania. Od strony Grodziska do świątyni przylega barokowy budynek plebanii. W 2002 roku staraniami obecnego proboszcza otwarty został (w sąsiedztwie kościoła) Pomnik-Cmentarz Nieistniejących Cmentarzy. Symbol łączący przeszłość z przyszłością, pomnik wielowyznaniowego i wielonarodowego Gdańska

Kościół pw. Bożego Ciała położony jest na uboczu centrum miasta, niedaleko dworca PKS-u, tuż u podnóża Góry Gradowej, przy ulicy 3 Maja.

Zdjęcia wykonano w czerwcu 2009 roku.

 • Widok od ul. 3 Maja

 • Fasada świątyni

 • Główne wejście

 • Kartusz z herbem Gdańska

 • Prezbiterium i wieża

 • Wieżyczka nad transeptem

 • Barokowa plebania

 • Barokowa plebania

 • Barokowa plebania

 • Zewnętrzna ambona

 • Zewnętrzna ambona

 • Zabudowania dawnego szpitala

 • Zabudowania dawnego szpitala

 • Zabudowania dawnego szpitala

 • Pomnik Nieistniejących Cmentarzy

 • Pomnik Nieistniejących Cmentarzy