Gotycki kościół św. Bartłomieja został zbudowany przez Krzyżaków jako świątynia parafialna dla Starego Miasta. Budowę obecnej jednonawowej świątyni, z ostrołukowymi oknami i przyporami wciągniętymi do środka, co pozwoliło utworzyć wewnątrz kaplice, rozpoczęto w 1482 roku. W latach 1591-1600 dobudowano do halowej budowli wieżę w stylu gotyckim. W 1524 roku świątynię przejęła gmina protestancka. W kolejnych latach kościół został rozbudowany od strony północnej o kaplicę spowiednią ze szczytami, a od strony południowej o zakrystię. W roku 1815 w wyniku wybuchu Baszty Prochowej uszkodzeniom uległ strop kościoła i witraże. Na wyposażenie św. Bartłomieja składały się m.in. ołtarz z obrazami Modlitwa w Ogrójcu Isaaka van den Blocke i Sąd Ostateczny z warsztatu Antona Möllera, organy wraz z emporą przedstawiającą sceny nowotestamentowe, liczne obrazy o tematyce religijnej czy portrety pastorów.  

Na wiosnę 1945 roku, podczas wyzwalania Gdańska kościół został obrócony w ruinę, zniszczeniu uległa większość zabytkowego wyposażenia, a wieżę z najwyższym trudem uratowano przed zawaleniem. Z cennego wyposażenia ocalały jedynie zabytkowe stalle z 1617 roku. Odbudowa trwała ponad 25 lat i dopiero w 1982 roku, montażem barokowego hełmu, przywrócono jej właściwy wygląd. We wnętrzu świątyni zachowały się piękne gotyckie sklepienia w zakrystii i kaplicy oraz sklepienia kryształowe w bocznych wnękach, oraz XVII-wieczny kamienny portal w południowej kruchcie. 

W maju 1997 roku świątynię przekazano wiernym Kościoła Obrządku Greckokatolickiego (Unitom). Obecnie kościół nosi wezwanie św. Bartłomieja i Opieki Najświętszej Bogurodzicy. We wnętrzu znajdują się carskie wrota, przez które może przejść jedynie kapłan, a w miejscu ołtarza stoi ikonostas, gdzie znajdują się ikony służące kontemplacji. 

Kościół św. Bartłomieja jest położony za centrum handlowym Madison i otaczają go następujące ulice : Gnilna, Łagiewniki i Zaułek św. Bartłomieja.

Zdjęcia wykonano w maju 2007 roku.

  • Widok od skrzyżowania ul. Łagiewniki z Gnilną

  • Wieża

  • Elewacja południowa

  • Portal wejściowy

  • Prezbiterium od ul. Łagiewniki