Budowę kościoła św. Józefa oraz klasztoru rozpoczęto w 1467 roku z fundacji zakonu karmelitów. Trwała ona z przerwami aż do XVII wieku. Pierwszym elementem wznoszonego kościoła stało się szerokie, okazałe wejście. Ambitne plany z przyczyn finansowych nie zostały zrealizowane – do dnia dzisiejszego brama stoi samotnie przy ul. Elżbietańskiej.

Powstało wówczas jedynie jednonawowe, pięknie sklepione prezbiterium, o rozmiarach 31×15 metrów i wysokości do szczytu sklepienia ok. 19 metrów, a dopiero w 1623 roku dobudowano zachodni korpus świątyni. Szeroki na 30 merów korpus kościoła miał mieć trzy nawy, z których zrealizowano tylko północną. Zwieńczoną bogatym pilastrowo – wnękowym szczytem ścianę wschodnią flankowały przykryte spiczastymi hełmami wieżyczki. Trzecią wieżyczkę (dziś nie istnieje) postawiono na dachu, w pobliżu prostszego w rysunku szczytu zachodniego. Obok prezbiterium powstała sklepiona zakrystia. Z planowanego klasztoru zrealizowano tylko krużganek wschodni, oraz mały i duży refektarz. Główną przyczyną trudności materialnych, które nie pozwoliły na dokończenie budowy w Gdańsku były konflikty społeczne i polityczne, krach finansów miejskich i wzrost nastrojów antyklerykalnych w przededniu reformacji. W 1663 roku świątynia była częściowo zniszczona przez pożar, lecz wkrótce ją odbudowano. W latach 166383 kościół został zdewastowany przez protestantów. Następne odnowienie i rozbudowa kościoła oraz klasztoru doprowadziły świątynię do stanu obecnego. Jednocześnie wystrój wewnętrzny został zmieniony na barokowy. Burzliwy przebieg reformacji gdańskiej sprawił, że kościół św. Józefa był jedną z zaledwie trzech miejskich świątyń, w których odprawiano nabożeństwa katolickie. Podczas wojen napoleońskich mieścił się tu lazaret, kolejnym utrapieniem były władze pruskie, które doprowadziły zabytkową świątynię do ruiny. W 1835 roku przeprowadzono likwidację klasztoru, pięć lat później kościół przekazano księżom diecezjalnym.

Wyzwolenie miasta w 1945 roku nie przyniosło świątyni większych zniszczeń. Dopiero 27 marca 1945 żołnierze Armii Czerwonej, nie szanując prawa azylu w kościele, gdzie schroniło się ponad 100 osób, wtoczyli i podpalili beczki z płynem zapalającym; wraz z kościołem spłonęli ludzie szukający w nim schronienia.

Po zakończeniu działań wojennych świątynię wraz z zachowanymi budynkami poklasztornymi objęli księża oblaci. Z dawnego wyposażenia ocalał ołtarz barokowy z 1730 roku, chrzcielnica z 1750 roku (w kaplicy) oraz rokokowy konfesjonał z 2 połowy XVIII wieku. Do kościoła przylega dwunawowa kaplica, ze sklepieniem wspartym na dwóch kolumnach w której przez cały dzień odbywa się adoracja Najświętszego Sakramentu, w czasie której można też skorzystać z sakramentu pojednania. W części klasztoru od ul. Elżbietańskiej swoją siedzibą ma bank. 

Kościół św. Józefa jest położony za multikinem”Krewetka”, niedaleko dworca głównego. Otaczają go ulice : Elżbietańska, Bielańska i Podbielańska.

Zdjęcia wykonano w maju 2009 roku.

 • Wolno stojąca brama

 • Wolno stojąca brama

 • Widok od kościoła

 • Fasada

 • Fasada

 • Główne Wejście

 • Klasztor

 • Klasztor

 • Widok od ul. Podbielańskiej

 • Widok od ul. Podbielańskiej

 • Widok od ul. Podbielańskiej

 • Szczyt prezbiterium z dwoma wieżyczkami

 • Nawa główna

 • Ołtarz główny

 • Epitafium

 • Chór z organami

 • Boczna kaplica

 • Miejsce pamięci poświęcone spalonym mieszkańcom Gdańska

 • Nawa główna

Nowe zdjęcia wykonano w marcu 2019 roku.

 • Prezbiterium

 • Ołtarz główny

 • Prezbiterium

 • Chór

 • Kaplica Najświętszego Sakramentu

 • Kaplica Najświętszego Sakramentu

 • Kaplica Najświętszego Sakramentu

 • Zabudowania klasztorne

 • Zabudowania klasztorne

 • Zabudowania klasztorne

Nowe zdjęcia wykonano w grudniu 2019 roku.

 • Widok od ul. Elżbietańskiej

 • Szczyt fasady

 • Główny portal wejściowy

 • Elewacja południowa

 • Elewacja tylna

 • Szczyt elewacji tylnej

 • Klasztor

 • Boczna kruchta

 • Dziedziniec klasztoru

 • Klasztor

 • Klasztor

 • Św. Józef

 • Nawa i ołtarz

 • Nawa główna

Nowe zdjęcia wykonano w listopadzie 2021 roku.

 • Dawna brama

 • Fasada

 • Z lewej klasztor

 • Prezbiterium

 • Nawa

 • Kaplica Najświętrzego Sakramentu