Klasztor Samtawro w Mcchetcie, związany z misją apostolską świętej Nino oraz pierwszymi chrześcijańskimi władcami Gruzji, jest jednym z najstarszych monastyrów w Gruzji. Według starych rękopisów, w miejscu obecnego monastyru były na przełomie III i IV wieku ogrody pałacowe władcy – mtawra, od tytułu którego pochodzi nazwa Samtawro.

W ogrodach na początku lat trzydziestych IV wieku zbudowano zachowaną do naszych czasów maleńką cerkiewkę pw. św. Nino. Kopuła przypomina średniowieczną architekturę Grecji i obszaru wpływów Bizancjum, m.in. Bułgarii, nie zaś ostre stożki wieńczące okrągłe lub 16-boczne cerkiewne wieże, tak charakterystyczne dla świątyń gruzińskich, a także ormiańskich. Niewielka cerkiewka została usytuowana nieco na uboczu, po prawej stronie od wejścia na teren klasztorny. Rozmiarami bardziej przypomina kaplicę z górującą nad nią szeroką, ośmioboczną wieżyczką. Ma jedno, dosyć wąskie i niezbyt wysokie wejście oraz surowe wnętrze. Mimo iż w ciągu już niemal 17 wieków istnienia była kilkakrotnie przebudowywana i restaurowana, zachowała wyraźnie pierwotny kształt.

Główna świątynia zespołu klasztornego pw. Przemienienia Pańskiego pochodzi z przełomu XIII i XIV wieku. Wówczas to, chociaż nie po raz ostatni, po silnym trzęsieniu ziemi przebudowano starszą cerkiew. Zgodnie z kanonami gruzińskiej architektury nad skrzyżowaniem ramion krzyża, na planie którego została zbudowana, wznosi się wieloboczna wieża nakryta stożkową kopułą. Fasady świątyni mają zdobienia w kamieniu (zewnętrzne freski nie zachowały się) w różnych stylach. Przy czym bogate są one na fasadzie północnej i południowej z portykami, a bardzo skromne na pozostałych dwu. Wewnątrz najcenniejsze są, zachowane, groby pierwszych chrześcijańskich władców Kartlii, wspomnianych już króla Miriana i królowej Nany. Przy świątyni stoi trzykondygnacyjna wieża-dzwonnica, pochodząca z XVI wieku. Najniższą kondygnację stanowi arkadowe przejście, środkowa część była w przeszłości zamieszkana będąc zarazem punktem obserwacyjnym, natomiast górna, w kształcie walca z wysokimi arkadowymi otworami i stożkową kopułą, przypomina wieżę cerkiewną.

Na terenie klasztornym jest jeszcze jedno miejsce przyciągające wiernych. To grób zakonnika Gabiela, który żył w latach 1929-95 i zasłynął z dobroci oraz zdolności leczenia ludzi. Obecnie przy jego pięknie utrzymanym grobie, na którym składane są kwiaty i owoce oraz palone są świece, niemal zawsze można spotkać modlących się, zwłaszcza kobiety i dzieci. Klasztor jest czynny. W odseparowanych od ogólnie dostępnych budowli pomieszczeniach mieszkają w nim mniszki, które często można spotkać na dosyć wysokich schodach lub w pobliżu świątyń. Monastyr Samtawro, podobnie jak pozostałe zabytki Mcchety jest objęty opieką UNESCO.

Mccheta znajduje się we wschodniej Gruzji, około 20 km na północ od Tbilisi. Katedra jest położona w centrum miasta, przy ujściu Aragvi do Kury, po jej północnej stronie.

Zdjęcia wykonano w lipcu 2018 roku.

 • Widok z parkingu

 • Cerkiew pw. Przemienienia Pańskiego

 • Główne wejście

 • Ikonostas

 • Grób króla Miriana i królowej Nany

 • Grób króla Miriana i królowej Nany

 • Tron patriarchy

 • Chrzcielnica

 • Cerkiew i dzwonnica

 • Cerkiewka św. Nino

 • Cerkiewka św. Nino

 • Cmentarz przyklasztorny