Dwór w Hrebennem powstał w II połowie XIX wieku w wyniku rozbudowy starszego założenia, przez rodzinę Podhorodeńskich. Dwór jest parterową budowlą wzniesioną na planie zbliżonym do litery „T” z dwoma skrzydłami. Całość nakryto dachami dwu- i czterospadowymi. Budowla stoi na niewielkim wzniesieniu. Za dworem rośnie niewielki park ze stawem.

Podczas I wojny światowej obiekt uległ znacznemu zniszczeniu. W okresie międzywojennym majątek Hrebenne nabył Wincenty Tomasz Chrzanowski, syn Edwarda Chrzanowskiego z Moroczyna. W latach 30-tych XX wieku przekazał on majątek swojej córce, która była ostatnią właścicielką Hrebennego. Po II wojnie światowej majątek upaństwowiono, a w dworze mieścił się Urząd Gminy. Obecnie budynek jest użytkowany przez Szkołę Podstawową w Hrebennem.

Hrebenne jest położone 11,5 km na północny-wschód od Hrubieszowa, przy lokalnej drodze między Strzyżowem a Horodłem. Dwór znajduje się w północnej części wsi.

Zdjęcia wykonano w sierpniu 2017 roku.

  • Elewacja frontowa i boczna (wschodnia)

  • Elewacja parkowa

  • Narożnik północno-wschodni

  • Elewacja frontowa