Gotycki kościół pw. Trójcy Przenajświętszej w Jasnej został wzniesiony w latach 1320-30. Liczne przebudowy niewiele zmieniły z jego pierwotnego kształtu. Murowana świątynia została wzniesiona z cegły na planie trzech opartych na wspólnej osi prostokątów: nawy (najszerszy, środkowy), prezbiterium (węższy i wydłużony) oraz wieży na rzucie niemal kwadratu. Masywna wieża nakryta dwuspadowym dachem góruje nad świątynią od zachodu, a od wschodu znajduje się prezbiterium przekryte sklepieniem gwiaździstym, zakończone sterczynowym szczytem. Do południowego boku nawy dostawiono małą kwadratową kruchtę, a do północnego zakrystię. W dolnych partiach wieży znajduje się dekoracja rombowa z główek zendrówki. Ceglane elewacje zostały opięte przyporami i dzielone wysokimi ostrołukowymi otworami okiennymi, niekiedy blendami. W elewacji zachodniej wieży usytuowano ostrołuczny portal wejściowy domknięty półowalnym naczółkiem.

Salowe wnętrze jest oddzielone od prezbiterium ścianą tęczową z otworem ostrołukowym. Świątynia posiada wspaniałe wyposażenie barokowe, m.in. barokowy ołtarz główny z 1709 roku; ołtarze boczne barokowy z początku XVIII wieku i renesansowy z 1 połowy XVII wieku, ambona barokowa z 2 połowy XVII wieku, obraz „Biczowanie Chrystusa” z 2 połowy XVII wieku, oraz belka tęczowa z grupą Pasji z końca XVII wieku. Kościół został włączony w 1956 roku do parafii w Żuławce Sztumskiej.

Jasna to stara wieś pruska położona na pograniczu Powiśla i Żuław Elbląskich, położona ok. 18 km na wschód od Elbląga. Kościół widoczny z daleka góruje nad wsią.

Zdjęcia wykonano w sierpniu 2020 roku.

  • Widok od parkingu

  • Boczna kruchta

  • Portal wejściowy

  • Nawa

  • Ołtarz główny

  • Ołtarz boczny

  • Ołtarz boczny i ambona

  • Ambona

  • Kamienna chrzcielnica w bocznej kruchcie

  • Szczyt prezbiterium