Dom podcieniowy w Kleciu został zbudowany w 1750 roku przez cieślę Dawida Zimmermanna (niektóre źródła podają że Dawid Zimmermann był właścicielem domu), lub przez George’a Pöcka. Rozbudowano go w następnym stuleciu i remontowano w kolejnych. Około 1880 roku ziemię wraz z domem kupił rodziny Johannes Wiehler i jego potomkowie mieszkali tu do końca II wojny światowej. W latach 50-tych XX wieku w budynku funkcjonowało przedszkole, później kawiarnia, a następnie świetlica wiejska. Część budynku z wielką izbą, podcieniem i pomieszczeniami nad nimi, w latach 70-tych XX wieku została przejęta przez skarb państwa, a następnie w roku 1991 przez gminę Stare Pole. Pozostała część domu obecnie stanowi własność prywatną.

Jest to dwukondygnacyjny budynek zbudowany w konstrukcji ryglowej z wystawką , wypełnioną żółtą i czerwoną cegłą, wspieraną dziewięcioma drewnianymi kolumnami, połączonymi ze sobą profilowanymi mieczami tworzącymi arkady. W XIX wieku został rozbudowany o sień od strony zachodniej. Całość nakryto dachem dwuspadowym. Dom wyróżnia się bogato ukształtowaną dekoracją ryglową szczytu podcienia.

Na belce oddzielającej piętro od poddasza (podobnie jak w Stalewie) widnieje sentencja: „David Zimmermann hat bauen lassen dieses Haus Gott segne die da gehen ein und aus hat er nicht gebaut nach seines Nachfahrts Sinn So bau er sich ein besseres hin.” (David Zimmermann kazał zbudować ten dom, niech Bóg błogosławi tym, którzy tam przychodzą i odchodzą, on nie zbudował poczucia, w jaki sposób będzie za nim podążał. Dlatego buduje lepszy.)

Klecie to jeden z dwóch przypadków na Żuławach, w których podcień nie znajduje się na ścianie frontowej, ale stanowi przedłużenie ściany szczytowej. Obiekt jest w złym stanie.

Klecie jest położone 9 km na wschód od Malborka, około 2,5 km na południe od drogi nr 22 do Starego Pola. Dom podcieniowy w Kleciu zlokalizowany jest we wschodniej części wsi.

Zdjęcia wykonano w sierpniu 2020 roku.

  • Fasada

  • Sentencja na belce

  • Sentencja na belce

  • Sentencja na belce

  • Podcień

  • Główne wejście w podcieniu

  • Podcień

  • Elewacja zachodnia

  • Elewacja wschodnia

  • Elewacja boczna i tylna