Gotycki zamek w Łagowie powstał po roku 1347 na przesmyku między jeziorami Łagowskim i Ciecz z inicjatywy zakonu Joannitów.

         Warownia została zbudowana z cegły na planie trapezu o wymiarach 30 x 33,7 m z dwukondygnacyjnym domem mieszkalnym od zachodu i wieżą na planie kwadratu, wyżej cylindryczną w narożniku południowo-wschodnim. Główny wjazd znajdował się przy wieży w kurtynie wschodniej. Na przełomie XIV i XV wieku powstał zewnętrzny obwód obronny o wymiarach 70×70 m i wysokości 9 m. Od północy i zachodu obwodu obronnego wzniesiono dwie basteje. Na początku XVI wieku podwyższono wieżę do 24 m i zbudowano basztę bramną. Pod koniec XVI wieku dobudowano skrzydło północne, a w drugiej połowie XVII wieku skrzydło południowe.

         Do 1810 roku zamek był siedzibą komandorii Joannitów, a po kasacji zakonu przeszedł w prywatne ręce. W latach 1966-71 zamek zamieniono na hotel a w parku urządzono amfiteatr.

         Łagów jest położony 21 km na zachód od Świebodzina. Jadąc ze Świebodzina w kierunku Świecka w miejscowości Gronów należy skręcić w prawo i po 4 km dojedziemy do Łagowa.

         Zdjęcia wykonano w maju 2006 roku.

 • Brama podzamcza

 • Mur obronny

 • Zachodnia brama miejska

 • Wejście na teren zamku

 • Brama wjazdowa z basztą

 • Baszta południowo-wschodnia

 • Skrzydło południowe

 • Dziedziniec

 • Dziedziniec

 • Jedna z sal

 • Kościół zamkowy

 • Widok z wieży

 • Widok z wieży

 • Widok z wieży

 • Widok z wieży

 • Widok z wieży

 • Boczne wejście

 • Mury obronne

 • Mury obronne

 • Fundament baszty

 • Dawna fosa

 • Dawna fosa

 • Dawna fosa