Zamek w Lęborku będący siedzibą wójta, został wybudowany przez Krzyżaków około  roku 1343, równocześnie z założeniem miasta. Budowla wzniesiona w południowo-wschodnim narożniku miasta, była sprzężona z jego fortyfikacjami.

         Zamek powstał na planie prostokąta o wymiarach 60 x 50 metrów. Wzdłuż południowej kurtyny, od jej wschodniego narożnika stanął jednoskrzydłowy, trzykondygnacyjny dom mieszkalny o wymiarach 11 x 47 metrów. W najwyższej kondygnacji znajdował się obronny ganek. W pozostałych trzech narożnikach zamek posiadał trzy wysunięte, czworokątne baszty. Główny wjazd prowadził prawdopodobnie od północy, przez bramę od strony miasta. Przy zachodniej kurtynie wzniesiono browar i młyn zasilane w wodę doprowadzoną specjalnym kanałem przeprowadzonym przez dziedziniec zamkowy. W kurtynie wschodniej znajdowała się furta prowadząca na przedpole. Całość była otoczona fosą zasilaną wodą z Łeby.

         W 1410 roku zamek zajęły wojska polskie i częściowo go zniszczyły. Po po pokoju toruńskim warownia powróciła  do zakonu. Ponownie częściowemu zniszczeniu zamek uległ w 1455 roku. W XVI wieku warownia stała się własnością książąt zachodniopomorskich, a w drugiej połowie tegoż stulecia nastąpiła przebudowa założenia w stylu renesansowym. Po I rozbiorze Polski, w 1772 roku Lębork przeszedł we władanie pruskie. W późniejszych stuleciach zamek tracił stopniowo swój obronny charakter. W XIX wieku mury obronne były systematycznie rozbierane, a baszty przebudowano na cele mieszkalne i gospodarcze. W latach 1934-35 główny dom zamkowy został zaadoptowany na potrzeby sądu, w związku z czym zmieniono całkowicie wystrój jego elewacji, przez wykucie nowych okien, oraz całkowicie przebudowano wnętrza. Do dziś zachował się główny dom zamkowy, w którym w dalszym ciągu mieści się sąd, oraz młyn zamkowy i spichlerz, stojący niegdyś za murami zamku.

         Lębork jest położony 46 km na zachód od Gdyni, przy drodze nr 6 do Słupska. Zamek znajduje się w centrum miasta, na południowy-wschód od Placu Pokoju.

         Zdjęcia wykonano w czerwcu 2009 roku.

 • Widok od dziedzińca

 • Kanał przepływający przez dziedziniec

 • Dziedziniec i spichlerz oraz młyn zamkowy

 • Elewacja wschodnia

 • Elewacja południowa

 • Elewacja południowa

 • Elewacja zachodnia

 • Dawny młyn zamkowy

 • Elewacja północna

Nowe zdjęcia wykonano w maju 2016 roku.

 • Elewacja południowa

 • Elewacja południowa

 • Elewacja płónocna

 • Elewacja płónocna i młyn zamkowy

 • Młyn zamkowy

 • Kanał poprowadzony przez dziedziniec

 • Dyby i pręgierz na dziedzińcu

 • Dawny spichlerz - obecnie zbór Zielonoświątkowców

 • Dawny spichlerz - obecnie zbór Zielonoświątkowców