Pierwszy zapis o osadzie pochodzi z 1265 roku. 18 sierpnia 1276 roku biskup kamieński Herman sprzedał ziemię lipiańską (Terra Lipene) margrabiom brandeburskim Ottonowi, Johannowi i Konradowi, którzy włączyli ją do Nowej Marchii. Prawa miejskie miejscowość uzyskała na początku XIV wieku. Po wygaśnięciu brandenburskiej dynastii askańskiej w 1319 roku, wybuchła wojna o przynależność regionu. Region i miasto zajął książę wołogoski Warcisław IV. Po długotrwałych sporach o sukcesję w 1337 roku jako lenno biskupa kamieńskiego miasto pozostało ostatecznie przy Brandenburgii. W latach 1371-72 miasto było niszczone przez najazdy książąt szczecińskich. Od 1373 roku Lipiany były we władaniu Korony Czeskiej. W 1402 roku zawarto porozumienie w sprawie sprzedaży miasta Polsce, jednakże ostatecznie sprzedano je jeszcze w tym samym roku Krzyżakom. W czasie wojny polsko-krzyżackiej w 1433 roku Lipiany zostały spustoszone przez husytów, a po wybuchu kolejnej wojny polsko-krzyżackiej w 1454 roku Krzyżacy sprzedali miasto z regionem, aby pozyskać środki na prowadzenie wojny. W 1467 roku ponownie spustoszone, tym razem przez Pomorzan, a później przez strony walczące podczas wojny trzydziestoletniej. Kolejne zniszczenia przyniosły wojny i przemarsze wojsk w XVII wieku. Od 1871 do 1945 roku Lipiany znajdowały się w granicach Niemiec. W 1945 roku miasto zostało zajęte przez Armię Czerwoną, ponosząc stosunkowo niewielkie straty. Wkrótce Lipiany przekazane zostały administracji polskiej. Dotychczasowa ludność miasta uległa wysiedleniu do Niemiec i została zastąpiona polskimi osadnikami. Zabytki miasta to:

– ratusz zbudowany w 2. połowie XVIII wieku w stylu barokowo-klasycystycznym, usytuowany w zachodniej części rynku jest siedzibą urzędu miejskiego. Przy bocznej ścianie ratusza znajduje się studzienka z płaskorzeźbą przedstawiająca mieszczan pijących słynne lipiańskie piwo (brak zdjęcia).

–  kościół Wniebowzięcia NMP zbudowany z kwadr granitowych i cegły (XIII w.). W latach 1689-91 odbudowany, a w latach 1746-51 rozbudowany, ponownie odbudowany w latach 1861-62 i w 1915 r. według projektu Friedricha Stulera (brak zdjęcia).

– dwie gotyckie bramy z początku XV wieku – Pyrzycka i Myśliborska.

– pozostałości murów obronnych po stronie północno-wschodniej Starego Miasta.

Lipiany są położone 17 km na południe od Pyrzyc.

Zdjęcia wykonano w maju 2022 roku.

  • Brama Pyrzycka

  • Brama Myśliborska