Romański kościół pw. św. Józefa w Lubnie zbudowany został na przełomie XIII i XIV wieku. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1337 roku z księgi ziemskiej margrabiego brandenburskiego Ludwika Starszego i mówi o tym, że wolne od ciężarów podatkowych są 4 łany parafialne. Podczas remontu w 1796 roku obiekt został otynkowany, zamurowano południowy portal romański, a większość otworów okiennych przekształcono, wykonano również ogrodzenie z muru kamiennego. W 1798 roku zakupiono dzwon w berlińskiej firmie J. F. Thiele o średnicy 77 cm, umieszczony na drewnianej dzwonnicy; z 1862 roku pochodził drugi dzwon, firmy W. Bachmann z Berlina, o średnicy 85 cm. W latach 1825-26 dobudowano do północnej strony neoromańską ceglaną zakrystię. W 1841 roku postawiono zabudowania gospodarcze, a w 1846 roku dodano przybudówkę od południa. Drewniane wyposażenie kościoła zostało zniszczone 31.01/1.02.1945 roku, kiedy to posłużyło za opał żołnierzom sowieckim i przejętej przez nich grupie jeńców francuskich obozu I.G. Farben w Gorzowie.

Jako świątynia rzymskokatolicka został poświęcony 17 marca 1946 roku. W latach 70-tych XX wieku część XIX-wiecznego wyposażenia protestanckiego została usunięta. W latach 1985-88 wykonany został gruntowny remont – zdemontowano boczne balkony, częściowo wymieniono podłogę, nagłośnienie oraz ołtarz główny. Zakupione zostały również rzeźba św. Józefa oraz organy. Przy wejściu głównym dobudowano kruchtę, zaś w 2. połowie lat 90-tych XX wieku wykonano kapitalny remont zakrystii. Jednonawową, orientowaną świątynię wzniesiono na rzucie prostokąta o wymiarach 21.5 ×  12 m. Zbudowana została z granitowej kostki układanej w regularnym wątku, bez wieży. Nakrywa ją dach dwuspadowy. W południowej ścianie znajduje się oryginalny romański portal, obecnie zamurowany. W szczycie wschodnim znajdują się trzy pierwotne wąskie otwory okienne – symbol Trójcy Świętej, pozostałe przekształcono podczas remontu w 1796 roku. Od strony północnej znajduje się zakrystia. Stojąca obok drewniana dzwonnica pochodzi z XIX wieku.

Lubno jest położone 13 km na zachód od Gorzowa WLKP, przy lokalnej drodze do Witnicy.

Zdjęcia wykonano w maju 2022 roku.

  • Widok z zakrystią