Zamek w Międzylesiu powstał prawdopodobnie z inicjatywy rodu von Glaubitz w drugiej ćwierci XIV wieku.

         Nie są dokładnie znane szczegóły pierwotnego założenia. Była to prawdopodobnie budowla czworoboczna z wieżą. W 1428 roku warownia została zniszczona przez husytów.

         W 1472 roku zamek stał się własnością rodziny von Tschirnhausów, którzy przebudowali go na trzykondygnacyjną rezydencję renesansową ukształtowaną w wielobok z wewnętrznym dziedzińcem i tzw. Czarną Wieżą. Do założenia prowadzi piękny renesansowy portal ozdobiony kartuszami herbowymi. 

         Po zniszczeniach w czasie wojny trzydziestoletniej rezydencję kupił w 1653 roku hrabia von Althann. Jego następcy dobudowali do zamku nowy, barokowy pałac złożony z dwóch prostopadłych dwukondygnacyjnych skrzydeł (północnego i wschodniego), tworzących drugi dziedziniec. Skrzydło północne od dziedzińca posiada piękne krużganki. W rękach Althannów zamek pozostał do 1945 roku. Po wojnie budowla była remontowana, lecz w 1972 roku częściowo zniszczył ją pożar. Obecnie znajdujący się w dość dobrym stanie zamek znajduje się w rękach prywatnych. W latach 2008-09 nowy właściciel przeprowadził remont skrzydła barokowego, które zaadaptował na restaurację i pokoje hotelowe. Na odbudowę pozostałych dwóch skrzydeł Zamku Międzylesie właściciel otrzymał już pozwolenie na budowę. Więcej szczegółów można znaleźć na stornie zamku WWW.ZAMEKMIEDZYLESIE.PL. 

         Międzylesie jest położone 39 km na południe od Kłodzka przy drodze nr 33 do granicy z Czechami. Zamek znajduje się w centrum miasta przy rynku.

         Zdjęcia wykonano we wrześniu 2006 roku

 • Renesansowa część zamku

 • Renesansowa część zamku

 • Renesansowa część zamku

 • Renesansowa część zamku

 • Renesansowy portal wejściowy

 • Kartusze herbowe na portalu

 • Barokowe skrzydło wschodnie

 • Barokowe skrzydło wschodnie

 • Brama prowadząca na dziedziniec barokowy

 • Widok bramy od dziedzińca

 • Dziedziniec części barokowej

 • Północne skrzydło barokowe