Gotycki kościół katolicki pw. św. Michała Archanioła w Miłoradzu został wzniesiony na początku XIV wieku. Posiadał charakterystyczną dla wielu żuławskich świątyń z tego okresu murowano-drewnianą wieżę z trzema dzwonami od zachodu, która podczas silnego wiatru, jaki wiał 19.01.1818 roku na Żuławach się zawaliła i nie odbudowano jej do dziś. Pozostałości wieży zdemontowano w późniejszym czasie, a dzwony zawieszono przed kościołem, na wolno stojącej dzwonnicy z 1863 roku. W II połowie XX wieku, na dzwonnicy zawieszono trzy nowe dzwony.

Kościół w Miłoradzu jest budowlą wzniesioną na planie prostokąta, orientowaną, jednonawową, o wysokim dwuspadowym dachu. Całość zbudowana z cegły stoi na kamiennych fundamentach. Do ściany północnej przylega zakrystia, a do południowej kruchta, której frontową ścianę dekorują pasy fryzów i blendowy szczyt. Ścianę wschodnią zdobią fryzy i blendowo-sterczynowy szczyt. Podczas prac konserwatorskich w 2001 roku, na ścianie tej odkryto dekoracje malarskie przedstawiające Grupę Ukrzyżowania. Pozostałe blendy umieszczone są w szczycie. Na niektórych widnieją geometryczne ślady łuków i linii, które wskazują na istnienie gotyckich malowideł tworzących razem ślepe maswerki. Między blendami, symetrycznie rozmieszczono okna z witrażami. Na ścianie zachodniej widoczne są liczne ślady przebudowań. Przed kościołem znajduje się dzwonnica i cmentarz, na którym zachowało się kilka starszych nagrobków.

Najstarszym elementem wnętrza kościoła jest polichromowany, drewniany krucyfiks z końca XIV wieku. Poza nim, we wnętrzu możemy podziwiać XVII i XVIII-wieczne wyposażenie. Rzeźbiony ołtarz główny z 1682 roku zawiera dwa obrazy malowane farbą olejną na płótnie: stały – Matki Boskiej i ruchomy w pionie – św. Michała Archanioła. W górnej części ołtarza widnieje obraz olejny przedstawiający chrzest Chrystusa. Po bokach ołtarza oraz w jego zwieńczeniu ustawione są rzeźby świętych. Po obu stronach ołtarza głównego stoją rokokowe ołtarze boczne z XVIII wieku. Rokokowe są również XVIII-wieczne: ambona, dwa konfesjonały, chrzcielnica i rzeźbiony prospekt organowy. Na ścianie południowej widoczne są gotyckie malowidła. Półkolisty strop pokryty jest XIX-wiecznymi polichromiami.

Miłoradz jest położony 8 km na południowy-zachód od Malborka, 4 km na południe od drogi nr 22 do Tczewa. Kościół znajduje się 150 metrów na zachód od głównej drogi.

Zdjęcia wykonano w sierpniu 2020 roku.

  • Kościół i dzwonnica

  • Szczyt prezbiterium

  • Dekoracje malarskie przedstawiające Grupę Ukrzyżowania

  • Kamienna chrzcielnica w bocznej kruchcie

  • Nawa

  • Ołtarz główny

  • Ambona