Murowany zamek w Namysłowie wzniesiono około 1360 roku na polecenie króla czeskiego Karola IV Luksemburskiego na miejscu drewniano-ziemnej warowni. Zbudowany z cegły, a w dolnych partiach z kamienia, zamek miał nieregularny, owalny kształt. Składał się z domu mieszkalnego, piętrowego usytuowanego wzdłuż kurtyny północnej z wysuniętym na dziedziniec wykuszem mieszczącym na parterze główne wejście, a na piętrze kaplicę. Zamek nie posiadał wieży, a główny wjazd prowadził od wschodu. W latach 1533-40 warownia była oddana radzie miejskiej we Wrocławiu, która dobudowała nowe skrzydło od zachodu. W XVII i XVIII wieku budowla ulegała dalszym przebudowom, szczególnie po pożarze w 1658 roku. W 1703 roku zamek został kupiony przez zakon krzyżacki i w tym okresie dobudowano skrzydło południowe. Po sekularyzacji majątków kościelnych w 1810 roku zamek stał się własnością państwową, a od 1830 roku, prywatną. W 1895 roku zamek został kupiony przez znanego piwowara Augustyna Haselbacha, który urządził tu browar, istniejący do dziś pod nazwą „Browar Namysłów„.

         Namysłów jest położony 37 km na północ od Brzegu przy drodze nr 39 i 30 km na południowy-wschód od Oleśnicy. Zamek-browar jest położony w zachodniej części miasta. Dostęp do niego z zewnątrz jest utrudniony przez browar. lecz można się dostać na dziedziniec kierując się w prawo od bramy zakładu, a następnie skręcając w lewo dojdziemy do bramy wjazdowej.

         Zdjęcia wykonano w październiku 2006 roku.

 • Skrzydło południowe

 • Brama wjazdowa

 • Dziedziniec

 • Kartusz herbowy nad wjazdem

 • Dziedziniec

 • Dziedziniec z kaplicą

 • Dziedziniec ze studnią

 • Dziedziniec

 • Skrzydło północne

 • Skrzydło północne

 • Skrzydło północne

 • Skrzydło północne