Neogotycki kościół św. Marii Magdaleny w Czersku został wzniesiony w latach 1910-13. Jest to okazała budowla halowa, zbudowana z czerwonej cegły na planie krzyża, trójnawowa z wielobocznie zamkniętym, krótkim prezbiterium skierowanym na zachód. Przy północnym ramieniu transeptu znajduje się czworoboczna wieża (dzwonnica) o wysokości 40 metrów, zwieńczona dachem w kształcie ostrosłupa, nakrytym miedzianą blachą z krzyżem na szczycie. Na wieży znajduje się zegar skierowany na cztery strony świata oraz cztery dzwony. Nawa główna została oddzielona od bocznych arkadami. Korpus nawy i transept pokryto dwuspadowym dachem. Dach prezbiterium i nawy północnej jest niższy od dachu nawy głównej. Na skrzyżowaniu transeptu z nawą główną znajduje się sygnaturka. Budowla jest na zewnątrz oszkarpowana i pokryta dekoracją blendową, ze szczytami nad korpusem i ramionami transeptu. Kościół posiada 6 wejść. Nad głównym wejściem (od wschodu) umieszczono figurę Marii Magdaleny o wysokości 1,9 m autorstwa rzeźbiarza Trillhase z Erfurtu.

W kościele znajduje się 8 ołtarzy, 6 konfesjonałów, kazalnica, chrzcielnica, obrazy z drogą krzyżową. Na emporze znajdują się organy. Przy wejściu głównym stoją granitowe kropielnice. Sufit jest bogato zdobiony malowidłami, a ściany i arkady pokryte są freskami. Centralnym elementem pochodzącego z katedry pelplińskiej barokowego ołtarza głównego, ufundowanego w 1611 roku, jest obraz Trójcy Świętej pędzla Hermana Hana. Ponadto w świątyni znajduje się rokokowy ołtarz Świętego Krzyża z 1766 roku, ołtarz Świętego Michała Archanioła z połowy XVIII wieku, drewniana chrzcielnica w stylu rokokowym z 1766 roku, kropielnice – romańska z XIII wieku i gotycka z XV wieku, oraz organy w stylu baroku nadwiślańskiego z 1913 roku.

Świątynia znajduje się w centrum miasta, po południowej stronie głównej drogi. Czersk jest położony w południowej części województwa pomorskiego, w powiecie chojnickim, przy drodze nr 22 Chojnice – Malbork.

Zdjęcia wykonano w czerwcu 2018 roku.

 • Wejście główne

 • Z prawej dzwonnica

 • Widok od skrzyżowania

 • Elewacja północna

 • Prezbiterium

 • Elewacja południowa

 • Elewacja południowa

 • Narożnik południowo-wschodni

 • Nawa główna - widok z chóru

 • Nawa główna

 • Nawa główna - arkady

 • Nawa główna - empora

 • Chór i organy

 • Malowany strop

 • Ambona

 • Nawa główna

 • Prezbiterium

 • Ołtarze prawego transeptu

 • Ołtarze lewego transeptu

 • Rokokowa chrzcielnica