Zamek w Okartowie, jeszcze drewniano-ziemny, został wzniesiony przez Krzyżaków około 1340 roku na miejscu dawnego grodu pruskiego. Była to siedziba prokuratora podlegającego komturowi w Bałdze, która powstała w celu ochrony państwa Krzyżackiego przed najazdami litewskimi. Warownia została zbudowana na przesmyku między jeziorami Śniardwy i Tyrkło. Niestety nie zachowały się żadne przekazy dotyczące wyglądu i rozplanowania budowli. Wiadomo, że zamek posiadał wieżę oraz gdanisko, spełniające prócz funkcji sanitarnych także rolę punktu ostatniej obrony. Po dwóch najazdach Litwinów, którzy zniszczyli gród w 1361 i 1378 roku, zamek został odbudowany w postaci murowanej.

         W XVI wieku Krzyżacy rozpoczęli przebudowę założenia z myślą założenia tu folwarku. W 1848 roku cały teren majątku przejął pobliski kościół. Zabudowania powoli zaczęły popadać w ruinę, jeszcze w połowie XX wieku widać były sporo murów zamkowych z resztką wieży. Obecnie na terenie zamku znajduje się stara plebania z ogrodem. Pod plebanią odkryto sklepioną piwnicę wyłożoną kamiennymi płytami, a 12 metrów na południe od niej leży kopiec, który zidentyfikowano jako pozostałość gdaniska.

         Okartowo jest położone 6 km na zachód od Orzysza, przy drodze nr 16 do Mikołajek. Miejsce po zamku znajduje się po lewej stronie szosy tuż za kościołem.

         Zdjęcia wykonano w maju 2009 roku.

  • Plebania z piwnicą gotycką

  • Plebania z piwnicą gotycką