Hipotetycznym budowniczym zamku-wieży mieszkalnej w Ołdrzychowicach Kłodzkich, około roku 1348, był Hanko Knoblauchsdorf. Była to czterokondygnacyjna, kamienna wieża mieszkalna wzniesiona na planie prostokąta o wymiarach 10,3 x 10 m. Najniższa kondygnacja była częściowo zagłębiona w ziemi i miała osobne wejście. Do wyższych poziomów prawdopodobnie można się było dostać wejściem na piętrze.

         Prawdopodobnie w 1572 roku nastąpiła renesansowa rozbudowa, która wchłonęła wieżę, przeprowadzona prawdopodobnie przez ród von Magnisów, którzy byli właścicielami majątku do II wojny światowej. W XVIII wieku obok rezydencji powstały nowe zabudowania gospodarcze i oficyny dworskie. W XIX wieku wokół obiektu założono rozległy park. Późniejsze przebudowy w XIX i XX wieku zatarły stylowy charakter budowli, choć kontury wieży są nadal czytelne. Po drugiej wojnie światowej budowla była użytkowana przez PGR, dzisiaj stoi zdewastowana i opuszczona z zamurowanymi oknami. Zachowała się brama wjazdowa z kartuszami herbowymi.

         Ołdrzychowice Kłodzkie są położone 11 km na południe od Kłodzka przy drodze nr 392 do Lądka Zdroju. Zamek znajduje się w centrum miejscowości, przy samej szosie, po jej lewej stronie.

         Zdjęcia wykonano we wrześniu 2006 roku.

  • Brama wjazdowa

  • Elewacja boczna

  • Dawna wieża mieszkalna

  • Elewacja boczna

  • Widok z tyłu