Pałac Archiprezbitera w Olsztynie (Pałac biskupi) został zbudowany w latach 1771-72 w stylu neobarokowym, prawdopodobnie przez architekta Muntera z Kalnika. Pierwotnie budynek pełnił funkcję rezydencjonalną olsztyńskiego archiprezbitera. Natomiast w początkach XX wieku, w 1907 roku, pałac przebudowano na pałac biskupi, nadając mu charakter, obowiązującego wówczas w Prusach stylu secesyjnego z bogatymi zdobieniami. Obecnie obiekt jest siedzibą arcybiskupa seniora Archidiecezji warmińskiej. Założona na rzucie prostokąta, dwukondygnacyjna, a na osi trójkondygnacyjna, budowla nakryta dwuspadowym dachem. W centralnej części siedmioosiowej elewacji frontowej znajduje się ryzalit, w którego osi środkowej umieszczone jest główne wejście do budynku, a nad nim kartusz herbowy. Trójkątny szczyt trzyosiowego ryzalitu zwieńczony jest wstawką z dekoracją sztukatorską, a pod trzema jego oknami znajduje się dekoracyjny fryz z motywem roślinnym. Okna obu kondygnacji są prostokątne, poszerzone o opaski z uszakami, a same kondygnacje oddziela od siebie wąski gzyms kordonowy.

Pałac jest położony we wschodniej części Starówki przy ulicy Stanisława Staszica, usytuowany do niej szczytem i swoim założeniem zamyka zabudowę kościoła św. Jakuba.

Zdjęcia wykonano w maju 2018 roku.

  • Elewacja frontowa

  • Zwieńczenie ryzalitu

  • Fasada bazyliki