Zamek w Olsztynku został zbudowany około połowy XIV wieku. Warownia została wzniesiona z cegły na planie czworoboku z głównym domem mieszkalnym od północy i bramą wjazdową od południa. Od zachodu znajdował się dansker umieszczony na wspornikach. Od południa przylegało niewielkie podzamcze, a całość była otoczona murem obronnym i fosą.

         W roku 1410 zamek został zajęty bez walki przez wojska polskie i przez parę miesięcy podlegał księciu mazowieckiemu Januszowi I. W roku 1519, podczas ostatniej wojny polsko-krzyżackiej warownia została znowu zajęta przez Polaków pod wodzą hetmana koronnego Mikołaja Firleja. Po rocznej okupacji zamek powrócił do Krzyżaków. Po sekularyzacji zakonu na zamku mieściła się siedziba starosty, a potem także arsenał. W XVII wieku i po rozbiorach nastąpiły poważne przeobrażenia budowli. Urządzono wówczas tutaj biura pruskiej intendentury, a w latach 1847-49 gimnazjum. Przebudowy te zatarły średniowieczny charakter budowli. W czasie II wojny światowej zamek doznał poważnych zniszczeń. Po wojnie w latach 1946-54 został odbudowany i przeznaczono go na cele szkolne.

         Olsztynek jest położony 25 km na południe od Olsztyna przy drodze nr 7. Zamek-szkoła znajduje się w centrum miasta.

         Zdjęcia wykonano w listopadzie 2004 roku.

 • Widok od południa

 • Skrzydło północne

 • Narożnik północno-wschodni

 • Kamienne kroksztyny

Nowe zdjęcia wykonano w maju 2016 roku.

 • Dziedziniec

 • Narożnik południowy

 • Narożnik południowy

 • Skrzydło południowo-wschodnie

 • Narożnik wschodni

 • Skrzydło północno-wschodnie

 • Skrzydło północno-wschodnie

 • Narożnik północny

 • Kroksztyny

 • Widok od północy

 • Dziedziniec

 • Dziedziniec

 • Dziedziniec

 • Widok od północy

 • Widok od północy