Zamek w Ornecie został wzniesiony przed rokiem 1315 przez biskupa Eberharda z Nysy. Warownię zbudowano na planie zbliżonym do trapezu, na skarpie nad Drwęcą Warmińską. W skład obwodu murów obronnych wchodziły trzy baszty. umieszczone wzdłuż kurtyny zachodniej. W obrębie dziedzińca wzniesiono trójkondygnacyjny budynek mieszkalny, z którym sąsiadowała wieża. Zabudowania zamkowe sąsiadowały z miastem, od którego oddzielał je mur z bramą wjazdową. W 1340 roku nastąpiła rozbudowa zamku. W latach 1341-49 warownia pełniła rolę głównej siedziby biskupa Hermanna z Pragi. W późniejszym okresie na zamku rezydował zarządca dóbr kościelnych. Po zniszczeniach w XVI wieku, zamek został odbudowany przez biskupów warmińskich, Szymona Rudnickiego i Teodora Andrzeja Potockiego, który dostawił od zachodu barokowy dom.

         W drugiej ćwierci XVIII wieku za sprawą biskupa Jana Krzysztofa Szembeka warownia przeszła barokową rozbudowę. W 1806 roku nastąpiła rozbiórka obwarowań. a w zachowanych budynkach umieszczono szkołę i farbiarnię. W 1890 roku rozebrano barokowe budynki, a na zachowanych piwnicach wzniesiono nowy budynek szkolny. Dalsze zniszczenia nastąpiły w 1968 roku w trakcie budowy nowego skrzydła szkolnego. Obecnie zachowały się tylko sklepienia krzyżowe w piwnicach szkoły, w których urządzono szatnie dla dzieci.

         Orneta jest położona 16 km na południe od Pieniężna przy drodze nr 507 do Dobrego Miasta. Resztki zamku znajdują się 200 m na zachód od rynku.

         Zdjęcia wykonano w maju 2007 roku.

  • Elewacja frontowa budynku stojącego na zamkowych piwnicach

  • Elewacja tylna

  • Gotyckie sklepienia piwniczne

  • Gotyckie sklepienia piwniczne

  • Gotyckie sklepienia piwniczne

  • Gotyckie sklepienia piwniczne