Pierwotny katolicki kościół pw. św. Stanisława w Osieku istniał już w średniowieczu. Od 1612 roku kościół był świątynią ewangelicką. Został zburzony w XVII wieku w okresie wojen szwedzkich. Obecny, barokowy budynek kościoła powstał w 1709 roku. Fundatorem świątyni był Krzysztof zu Dohna. W świątyni jest krypta rodu zu Dohnów, usytuowana przy wschodniej ścianie kościoła. Murowana wieża, nakryta barokowym hełmem, została wzniesiona w latach 1788–91, następnie odbudowana po pożarze z 1832 roku. Jednonawowa świątynia bez wydzielonego prezbiterium, murowana z cegły i otynkowana została nakryta dachem dwuspadowym. Główny ołtarz wykonany w 1735 roku w 1927 roku został przerobiony i częściowo wymieniony.  Sama świątynia przeszła restaurację pod koniec XX wieku.

Do zabytkowych obiektów oprócz wspomnianej wyżej świątyni należą dawny cmentarz przykościelny. Miejscowość została założona między 1320 a 1331 rokiem. Znajdowała się w posiadaniu rodu zu Dohna.

We wsi znajdowało się wiele domów podcieniowych, do dzisiaj niestety nie zachował się żaden.

Osiek jest położony 14 km na wschód od Pasłęka, 2 km na północ od drogi nr 513 do Ornety.

Zdjęcia wykonano w czerwcu 2021 roku

  • Hełm na wieży

  • Kamień fundacyjny zu Dohna

  • Prezbiterium

  • Relikty cmentarza

  • To był dom podcieniowy

  • Rozebrany podcień