Średniowieczny zamek w Otmuchowie został zbudowany na wzgórzu o wysokości 225 m.n.p.m. w drugiej połowie XIII wieku z inicjatywy biskupów wrocławskich. Około roku 1287 warownia została zniszczona przez księcia Henryka IV Probusa. W 1295 roku zamek został odbudowany przez biskupa Przecława z Pogorzeli. Było to trójskrzydłowe założenie usytuowane na planie nieregularnego wieloboku. Zamek posiadał masywną czworoboczną wieżę w narożniku północno-zachodnim, a wjazd na dziedziniec ulokowano w kurtynie wschodniej. Zamek tworzył z miastem sprzężony układ obronny, który oparł się husytom. Biskup Jan IV Roth przeprowadził późnogotycką modernizację założenia. Przystosowano zamek do obrony ogniowej umieszczając w murach strzelnice, wzniesiono szyję bramną i rozbudowano skrzydło północno-wschodnie. Za czasów biskupa Andrzeja Jerina (1585-96) zamek przekształcono w obronną, renesansową rezydencję. Powstały wtedy dwa kolejne skrzydła, zachodnie i południowe zamykające wewnętrzny dziedziniec. Przekształcono również wnętrza, wzniesiono krużganki, a całość ozdobiono dekoracją sgraffitową i otoczono fortyfikacjami bastejowymi. Kolejne przebudowy, już barokowe miały miejsce za czasów biskupów : Karola Ferdynanda Wazy (1625-65) oraz Franciszka Ludwika von Neuburg (1683-1732).

         W czasie wojny trzydziestoletniej zamek został zajęty przez Szwedów, a w 1741 roku zniszczyli go Prusacy. Po sekularyzacji dóbr biskupich, zamek został przejęty przez rodzinę Humboldtów, a w 1828 roku rozebrano skrzydła południowe i zachodnie. W XIX wieku na miejscu rozebranych skrzydeł ukształtowano założenie ogrodowe. Do dziś zachowało się skrzydło północno-wschodnie, czworoboczna wieża i szyja bramna. Obecnie na zamku mieści się hotel i restauracja.

         Otmuchów jest położony 11 km na zachód od Nysy, przy drodze nr 46 do Paczkowa. Zamek znajduje się na górującym wzniesieniu nad miastem.

         Zdjęcia wykonano we wrześniu 2007 roku.

 • Panorama miasta

 • Widok od zachodu

 • Widok od południa

 • Wejście na dziedziniec

 • Dziedziniec

 • Dziedziniec

 • Dziedziniec

 • Widok od północy

 • Gotycka wieża

 • Elewacja wschodnia

 • Wieża od dziedzińca

 • Wieża od północy

 • Elewacja południowa

 • Narożnik południowo-wschodni