Pierwszy, murowany zamek w Owieśnie został zbudowany na początku XIV wieku przez ród rycerski Pogorzelów. Pierwotne założenie zostało wzniesione na planie koła o średnicy około 30 m z wieżą postawioną w linii kamiennych murów obwodowych. Brama wjazdowa znajdowała się od północy lub od południa. Wewnątrz znajdował się mały dziedziniec otoczony budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi. Całość była otoczona nawodnioną fosą. Późniejsze, nowożytne rozbudowy zatarły obraz średniowiecznej warowni. Między innymi nadbudowano wieżę, która zawaliła się po II wojnie światowej. Pogorzelowie mieszkali w Owieśnie do początku XVII wieku.

         Później do 1679 roku zamek stanowił rezydencję hrabiego Augusta z Legnicy, stryja ostatniego z Piastów, Jerzego Wilhelma brzeskiego. Po 1797 roku zamek stał się własnością rodziny von Seidlitzów, którzy mieszkali w nim do 1945 roku. II wojnę światową zamek przetrwał w dobrym stanie. Po wojnie stacjonowały w nim wojska sowieckie. Ostatecznie nieremontowany popadł w ruinę w latach 60 XX wieku, gdy m.in. runęła wieża. Obecnie zamek jest własnością fundacji Zamek Chudów i być może zostanie odbudowany.

         Owiesno jest położone 10 km na południe od Dzierżoniowa w kierunku na Ząbkowice Śląskie. Ruiny zamku znajdują się w centrum miejscowości.

         Zdjęcia wykonano w listopadzie 2005 roku.

  • Brama wjazdowa

  • Mury i fosa

  • Mury i fosa

  • Mury i fosa

  • Elewacja południowa

  • Brama wjazdowa

  • Brama wjazdowa

  • Mury renesansowe

  • Mury renesansowe

  • Mury renesansowe i fosa