Murowany zamek w Pasłęku wznieśli Krzyżacy w latach 1320-39 na miejscu drewnianej fortalicji. Warownia umieszczona na skraju cypla stromo opadającego ku dolinie rzeki Wąskiej, składała się pierwotnie z  jednego budynku od strony północno-zachodniej. Jeszcze w XIV wieku dobudowano drugie skrzydło z krużgankiem od strony wschodniej. Wjazd do zamku zlokalizowany był w kurtynie południowo- wschodniej. Całość założenia oddzielała od miasta zewnętrzna linia umocnień i sucha fosa.

         W latach 1454-66 na zamku rezydował komtur elbląski, a później do 1501 roku znajdowała się tu samodzielna komturia, a następnie wójtostwo. W 1521 roku zamek został zdobyty przez mieszczan elbląskich i poważnie zniszczony.

         Po pożarze w 1543 roku, który strawił zamek i miasto, przystąpiono do jego odbudowy. Powstały wtedy dwa nowe skrzydła i dwie okrągłe wieże w narożnikach najstarszego budynku. W XVII wieku książęca wówczas rezydencja otrzymała nowe fortyfikacje. W XVIII wieku zamek zaczął podupadać, pełniąc m.in.funkcje koszarowe i sakralne. W XIX wieku utworzono w nim więzienie, a tuż przed wybuchem II wojny światowej adaptowano go na potrzeby sądu. W 1945 roku zamek spłonął. W latach 1959-61 przeprowadzono odbudowę z przeznaczeniem na siedzibę władz miejskich, bibliotekę, Dom Kultury i restaurację, które to instytucje mieszczą się w nim do dziś.

         Pasłęk jest położony 22 km. na południowy-wschód od Elbląga przy drodze nr 7 do Warszawy. Zamek znajduje się we wschodniej części miasta, za kościołem.

         Zdjęcia wykonano w styczniu 2005 roku.

 • Widok od południa

 • Widok od wschodu

 • Dziedziniec

 • Skrzydło zachodnie

 • Skrzydło północne

 • Jedna z baszt

 • Brama Młyńska

 • Brama Młyńska

Nowe zdjęcia wykonano w marcu 2015 roku.

 • Widok od miasta

 • Skrzydło wschodnie

 • Skrzydło wschodnie

 • Dziedziniec i skrzydło północne

 • Dziedziniec z herbem miasta

 • Dziedziniec i skrzydło zachodnie

 • Skrzydło zachodnie

 • Skrzydło zachodnie