Klasycystyczny pałac w Pawłowie został zbudowany na początku XIX wieku. W pierwszej połowie XIX wieku rozbudowano go o skrzydło północne. W drugiej połowie XIX wieku nastąpiła kolejna przebudowa.

Powstała wówczas piętrowa budowla wzniesiona na planie prostokąta, nakryta dachem naczółkowym z licznymi facjatami. W skrajnych osiach jedenastoosiowej elewacji frontowej znajdują się dwuosiowe ryzality zwieńczone trójkątnymi szczytami. W osi fasady nowi właściciele umieścili czterokolumnowy portyk zwieńczony tympanonem. Do lewego boku przylega parterowa, półkolista przybudówka zwieńczona tarasem z tralkową balustradą. Do prawej strony elewacji tylnej dostawiono piętrowy ryzalit i parterowy taras. Do prawego boku przylega półkolista glorieta. Za pałacem rozpościera się park krajobrazowy z XIX wieku z dwoma stawami. Całość jest ogrodzona, widoczna z oddali.

Pałac w swojej historii przechodził różne koleje losu; m.in. przed II wojną światową w pałacu funkcjonowała szkoła rolnicza, w której zajęcia dla okolicznej młodzieży odbywały się tylko porą zimową (pozostałe pory roku uczniowie – przyśli gospodarze, spędzali na pracach polowych więc okres zimowy był jedyną wolną od pracy na roli porą roku). Po II wojnie światowej pałac początkowo należał do Międzynarodowego Funduszu Leasingowego z Olsztyna; następnie został przepisany na jego głównych udziałowców. Po różnych zawirowaniach finansowych pałac został zlicytowany i obecnie należy do prywatnych inwestorów z Gdyni, których zamiarem jest zaadoptowanie pałacu na hotel i restaurację. Obecnie pałac  jest w trakcie remontu przystosowującego go do pełnienia funkcji hotelowo-gastronomicznych.

Pawłowo jest położone 5 km południowy-wschód od centrum Chojnic, przy drodze nr 240 do Tucholi, po jej wschodniej stronie.

Zdjęcia wykonano w kwietniu 2018 roku.

  • Elewacja frontowa

  • Półkolista dobudówka

  • Elewacja frontowa

  • Widok od szosy