Średniowieczny zamek w Pieniężnie wzniosła kapituła warmińska na początku XIV wieku na miejscu grodu pruskiego zdobytego przez Krzyżaków. Warownia zbudowana z cegły na kamiennych fundamentach, na planie czworoboku, składała się z dwóch skrzydeł, mieszkalnego i gospodarczego. Następnie na miejscu murów obwodowych powstały dwa domy zamykające w czworobok wewnętrzny dziedziniec. Wjazd do zamku znajdował się w skrzydle zachodnim.

         Zamek należał do kapituły warmińskiej w latach 1288-1772. W 1414 roku warownia została zniszczona w czasie wojny polsko-krzyżackiej. W czasie wojny trzynastoletniej w 1455 roku zamek spłonął. W czasie wojny polsko-szwedzkiej w latach 1626-27 budowla przechodziła z rąk do rąk i została ponownie spalona. Odbudowa w stylu barokowym nastąpiła dopiero w 1640 roku, powodując utratę walorów obronnych. Około roku 1870 ze względu na zły stan techniczny rozebrano skrzydło południowe i wschodnie, a pozostałe przebudowano na potrzeby administracji i sądu. W 1945 roku zamek został zdewastowany i częściowo zniszczony. Do dziś zachowało najstarsze skrzydło zachodnie, oraz zrujnowane skrzydło północne.

         Pieniężno jest położone 30 km na południowy-wschód od Braniewa, przy drodze nr 507 do Olsztyna. Ruiny zamku znajdują się na północny-zachód od nieistniejącego, starego miasta, za kościołem św. Piotra i Pawła.

         Zdjęcia wykonano w październiku 2005 roku.

 • Skrzydło zachodnie

 • Skrzydło zachodnie

 • Skrzydło północne

 • Dziedziniec

 • Skrzydło zachodnie

 • Ruiny skrzydła północnego

 • Ruiny skrzydła północnego

 • Ruiny skrzydła północnego

 • Skrzydło zachodnie

 • Skrzydło zachodnie

 • Okno w skrzydle zachodnim

 • Okno w skrzydle zachodnim

 • Piwnice

 • Styk dwóch skrzydeł

 • Styk dwóch skrzydeł

 • Skrzydło zachodnie

Nowe zdjęcia wykonano w lipcu 2022 roku.

 • Szczyt skrzydła zamkowego