Kościół p.w. Świętej Marii Magdaleny (do 1788 r. p.w. Św. Doroty) w Pilichowie został zbudowany w 1719 roku z fundacji podkomorzego Wyszogrodzkiego, Jana Bromirskiego. W 1788 roku świątynię przebudowano.

Drewniany kościół jest konstrukcji zrębowej, oszalowany z olistwowaniem, wzmocniony lisicami. Jednonawowa świątynia jest orientowana. Prezbiterium zamknięte trójbocznie jest mniejsze od nawy. W zamknięciu prezbiterium wydzielony jest niewielki składzik. Z boku prezbiterium znajduje się zakrystia. Świątynia posiada dwie kruchty – od frontu i z boku nawy. Nawę nakrywa dwuspadowy blaszany dach trójkalenicowy (oddzielny dla kruchty przedniej, nawy i prezbiterium). Nad nawą boczną i zakrystią blaszane dachy pulpitowe. Na kalenicy nad środkiem nawy znajduje się neogotycka, ośmioboczna, bogato rzeźbiona drewniana wieżyczka na sygnaturkę zwieńczona blaszanym hełmem iglicowym, umieszczona w 1862 roku w trakcie remontu. Wnętrze nakryto stropem płaskim. Wyposażenie świątyni jest głównie barokowe: ołtarz główny i dwa ołtarze boczne z ok. 1700 roku, ambona i chrzcielnica z połowy XVIII wieku. Obok kościoła znajduje się dzwonnica murowana typu arkadowego z ok. XIX wieku z dwoma dzwonami. Kościół był remontowany w latach 1947-51 i 1972-75.

Pilichowo jest położone 18 km na południowy-wschód od Płońska, 2,5 km przed Bulkowem.Kościół znajduje się w centrum wsi, obok dworu.

Zdjęcia wykonano w maju 2018 roku.

  • Widok od drogi

  • Dzwonnica

  • Dzwonnica

  • Zakrystia

  • Boczna kruchta