Pierwsza historyczna wzmianka o Prabutach mówi o zniszczeniu przez wojska krzyżackie w 1236 roku pruskiego grodu Rezija, na miejscu którego 40 lat później rozpoczęto budowę zamku i założono osadę. Najstarszy znany przywilej lokacyjny miasta pochodzi z 30 października 1330 roku. Zamek w połowie XIV wieku staje się jedną z najwspanialszych rezydencji biskupów w państwie krzyżackim. Wiek XV to przede wszystkim czas wojen polsko – krzyżackich, podczas których w 1414 roku miasto zostaje spalone przez wojska Jagiełły. Ucisk krzyżacki powoduje, iż część mieszkańców pragnie przyłączyć się do powstałego w 1440 roku Związku Pruskiego. Plany te jednak zostają pokrzyżowane przez biskupa Caspara a po wojnie 13-letniej, w wyniku zawarcia pokoju toruńskiego, Prabuty pozostają na długie lata w państwie krzyżackim. Sekularyzacja Prus w 1525 roku, w wyniku której państwo zakonne przestaje istnieć powoduje, iż Prabuty stają się siedzibą starostwa. W tym czasie ludność miasta przechodzi w większości na protestantyzm. Miasto w XVI wieku zamieszkuje spora liczba osób pochodzenia polskiego. Mimo względnego spokoju miasto nawiedzane jest w wieku XVI i na początku XVII przez liczne epidemie. Wojny szwedzkie w XVII wieku powodują duże zniszczenia w mieście i zubożenie mieszkańców. Między 1688 a 1787 rokiem Prabuty niszczone są przez trzy wielkie pożary, po których za każdym razem miasto odradza się na nowo. Na początku XIX wieku przez miasto maszeruje wojsko francuskie idące na Rosję i powracające spod Borodino. Jest to też czas uwłaszczenia chłopów i początku kapitalizmu a wraz z nim rozwoju rzemiosła, połączeń kolejowych (z Malborkiem, Kwidzynem, Iławą), poczty, dróg, infrastruktury miejskiej ( wodociągi , kanalizacja, ulice). Druga wojna światowa również nie oszczędziła miasta, które zostało zniszczone w 55%.

Nazwa Prabuty istniała już w średniowieczu i została przejęta prawdopodobnie od Prusów. Niemiecka nazwa przez niektórych jest wywodzona od pruskiej nazwy ziemi – Resin (Resinburg) lub też od słowa Riesen (Riesenburg) – miasto, gród olbrzyma. Stąd też olbrzym z maczugą umieszczony w herbie miasta. Najciekawsze zabytki miasta to:

– gotycka konkatedra św. Wojciecha z przełomu XIV i XV wieku (osobny artykuł);

–  gotycka kaplica pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny zwana w późniejszych wiekach kościołem polskim (osobny artykuł);

– fundamenty gotyckiego zamku biskupiego z lat 1267-77 (osobny artykuł);

– gotycka Brama Kwidzyńska (XIV wiek);

– pozostałości murów miejskich z XIV wieku;

– kwadratowy rynek (ul.Rynek, ul.Kraszewskiego, ul.Bolesława Prusa, ul.Reja;

–  fontanna Rolanda – zbudowana w roku 1900 przez Franza Schwechtena pierwotnie w centrum Berlina, przeniesiona do Prabut w roku 1929; zdobioną przez lwy fontannę wieńczy rzeźba rycerza Rolanda, przywrócona na swoje miejsce w 2011 roku;

– zachowane piwnice i korytarze na terenie „Starego Miasta”.

Prabuty są położone 17 km na wschód od Kwidzyna, przy drodze nr 521 do Susza.

Zdjęcia wykonano w sierpniu 2017 roku.

 • Makieta miasta

 • Makieta miasta

 • Makieta miasta

 • Ratusz

 • Rynek

 • Rynek

 • Fontanna Rolanda w rynku

 • Fontanna Rolanda w rynku

 • Fontanna Rolanda w rynku

 • Fontanna Rolanda w rynku

 • Fontanna Rolanda w rynku

 • Fontanna Rolanda w rynku

 • Fontanna Rolanda w rynku

 • Konkatedra św. Wojciecha

 • Kościół polski

 • Brama Kwidzyńska

 • Brama Kwidzyńska

 • Przelot bramny

 • Brama Kwidzyńska

 • Przelot bramny

 • Herb miasta na bramie

 • Ruiny zamku

 • Ruiny zamku