Murowany zamek w Przedborzu został zbudowany przez Kazimierza Wielkiego w stylu gotyckim w połowie XIV wieku. Wzniesiono go na miejscu starszego, warownego grodu strzegącego brodu przez rzekę Pilicę. Badania archeologiczne prowadzone w latach 1978-80 pod kierunkiem doc. dr Tadeusza Poklewskiego oraz w roku 1991 pod kierunkiem pana Jerzego Augustyniaka z Łodzi pozwalają na odtworzenie przebiegu dawnych murów zamkowych.

         Teren zamkowy zajmował obszar ponad 0,6 ha i ograniczony był do trójkąta wyznaczanego przez dzisiejsze ulice: Mostową, Podzamcze i Konecką. Pierwotne założenie składało się z domu mieszkalnego o wymiarach 13 x 31 m oraz czworobocznej wieży. Założenie zostało rozbudowane przez Władysława Jagiełłę. Od roku 1570 warownia była siedzibą starostwa niegrodowego. W 1656 roku podczas potopu zamek został zniszczony przez Szwedów  i od tej pory popadał w ruinę. Całkowicie został opuszczony w roku 1765, a w XIX wieku ostatecznie rozebrany. Do naszych czasów przetrwał skrawek muru z bramą (która prawdopodobnie powstała później ) przy ulicy Koneckiej, oraz przypora i fragment muru przy ulicy Podzamcze. Przetrwały też piwnice, do których wejście znajduje się w istniejących dziś budynkach.

         Przedbórz jest położony 30 km na wschód od Radomska, przy drodze nr 42 do Końskich. Resztki zamku znajdują się za mostem, po lewej stronie (jadąc od Radomska). Skręcić trzeba w pierwsza ulicę w lewo. Przy niej znajduję się wspomniana brama, a na wschód od niej przypora, relikt kazimierzowskiego założenia. 

         Zdjęcia wykonano w lipcu 2009 roku.

  • Fragment muru z dobudowanym garażem

  • Zachowana przypora

  • Zachowana przypora