Budowę murowanego zamku w Przezmarku rozpoczęli Krzyżacy na początku XIV wieku. Na cyplu  otoczonym wodami jeziora Motława Wielka powstało prostokątne, główne założenie o wymiarach 47 x 73 m. Składało się ono z budynku wschodniego otoczonego czworobokiem murów obronnych z bramą wjazdową od północy. W XV wieku zbudowano skrzydło północne, a w latach 1601-03 nieistniejące dziś skrzydło południowe. Od strony północnej znajdowało się przedzamcze oddzielone od zamku nawodnioną fosą nad którą przerzucono most. Przedzamcze również otoczone było murami z bramą wjazdową i dwiema basztami, okrągłą od zachodu i czworoboczną od wschodu, która stoi do dziś. Kolejną fosę przekopano u nasady półwyspu, a na podzamcze można było się dostać po moście wspartym na ceglanych filarach.

         W 1414 roku po zburzeniu zamku w Dzierzgoniu, Przezmark przejął funkcję komturii dzierzgońskiej. Na początku XVI wieku zamek przeszedł w posiadanie biskupów pomezańskich, a następnie stanowił własność rodów von Egmon i von Verdte. Potem stanowił siedzibę różnych urzędów, a ostateczny upadek nastąpił w XVIII wieku, gdy rozpoczęto rozbiórkę zabudowań. Obecnie w całości zachowała się na podzamczu kwadratowa baszta zwana Jeniecką o wysokości 35 m, a na zamku głównym znajdują się ruiny murów i budynku wschodniego. Zamek jest własnością prywatną, a właściciel zbudował sobie dom na podzamczu imitujący zamek i nie robi przeszkód gdy ktoś chce wejść na jego teren.

         Przezmark jest położony 20 km na zachód od Małdyt przy drodze nr 519 do Starego Dzierzgonia. Ruiny znajdują się w centrum wsi po lewej stronie drogi.

         Zdjęcia wykonano w styczniu 2006 roku.

 • Wieża Jeniecka na podzamczu

 • Fragment współczesnego muru i Wieża Jeniecka

 • Wieża Jeniecka

 • Ruiny zamku właściwego

 • Ruiny zamku właściwego

 • Ruiny zamku właściwego i fosa

 • Ruiny zamku właściwego

 • Ruiny zamku właściwego

Nowe zdjęcia wykonano w sierpniu 2017 roku.

 • Wieża zamkowa

 • Wieża zamkowa

 • Wieża zamkowa

 • Wieża zamkowa

 • Wieża zamkowa

 • Fosa między zamkiem wysokim a podzamczem

 • Fosa między zamkiem wysokim a podzamczem

 • Ruiny zamku głównego

 • Ruiny zamku głównego

 • Wykopy archeologów

 • Wykopy archeologów

 • Wykopy archeologów

 • Kolumny w podziemiach

 • Kolumny w podziemiach

 • Kolumny w podziemiach

 • Ruiny zamku głównego

 • Ruiny zamku głównego

 • Ruiny zamku głównego

 • Archeolodzy

 • Ruiny zamku głównego

 • Ruiny zamku głównego

 • Ruiny zamku głównego

 • W głębi wieża podzamcza

 • Ruiny zamku głównego

 • W głębi wieża podzamcza

 • Ruiny zamku głównego