Początki budowy zamku w Pułtusku można łączyć z rządami biskupa Piotra Giżyckiego, na początku XV wieku. Na wzgórzu, na prawym brzegu Narwi, początkowo powstała wieża i przylegający do niej od północnego-wschodu dom mieszkalny. W połowie XV wieku zbudowano obwód murów obronnych, a w zachodniej części główny dom mieszkalny. Brama wjazdowa wzmocniona dwiema półcylindrycznymi basztami, znajdowała się od strony miasta. Całość otaczała nawodniona fosa nad którą przerzucono arkadowy most prowadzący do bramy. Powstała zwarta zabudowa na planie podkowy, otwartej od południowego-zachodu.

         W 1523 roku biskup Rafał Leszczyński rozpoczął przebudowę zamku w obronną rezydencję renesansową, co kontynuowali jego następcy. W czasie najazdu szwedzkiego zamek został częściowo zniszczony, choć nadal był zamieszkany. W latach 1789-94, biskup Krzysztof Hilary Szembek Odbudował zniszczoną siedzibę. W 1945 roku zamek spłonął, a po odbudowie do roku 1973 użytkowany był na cele administracyjne. W latach 1976-89 po renowacji, mieści się w nim Dom Polonii.

         Pułtusk jest położony 50 km na północ od Warszawy przy drodze nr 61. Zamek znajduje się w centrum miasta tuż przy rynku.

         Zdjęcia wykonano we wrześniu 2004 roku.


 • Widok od miasta

 • Główne wejście

 • Skzydło północne

 • Dziedziniec

 • Dziedziniec i wieża

 • Dziedziniec

 • Skrzydło południowo-wschodnie

 • Kaplica św. Marii Magdaleny

Nowe zdjęcia wykonano w kwietniu 2015 roku

 • Główny wjazd do zamku

 • Most nad fosą

 • Most nad fosą

 • Widok z okna na wjazd

 • Skrzydło wschodnie

 • Skrzydło wschodnie

 • Skrzydło wschodnie

 • Skrzydło wschodnie

 • Skrzydło zachodnie

 • Dziedziniec

 • Dziedziniec

 • Armaty na dziedzińcu

 • Wnętrza zamkowe

 • Wnętrza zamkowe

 • Wnętrza zamkowe

 • Wnętrza zamkowe

 • Wnętrza zamkowe

 • Wnętrza zamkowe

 • Wnętrza zamkowe

 • Wnętrza zamkowe

 • Wnętrza zamkowe

 • Wnętrza zamkowe

 • Wnętrza zamkowe

 • Kaplica św. Marii Magdaleny

Nowe zdjęcia wykonano w lipcu 2021 roku.