Murowany zamek w Ratnie Dolnym powstał pod koniec XV wieku wzniesiony prawdopodobnie przez rodzinę von Pannwitz. Warownia znajduje się na wzniesieniu ponad doliną rzeki Pośnej. Wzniesiono go na planie prostokąta o wymiarach 22 x 14 m. W narożniku północno-zachodnim znajdowała się masywna wieża z którą sąsiadował wjazd umieszczony w kurtynie północnej. Dom mieszkalny, początkowo drewniany, oparto o mur południowy.

         W 1563 roku nastąpiła przebudowa zamku przez nowego właściciela, Balzera von Reichenbacha. W 1675 roku zamek kupił Daniel Paschasius von Osterberg, który przebudował zamek w stylu renesansowym, wprowadzając między innymi attyki. W 1854 roku rezydencja stała się własnością rodu von Johnston und Krogeborn. Rodzina ta przebudowała zamek dodając m.in. zachodnią wieżę i modernizując wnętrza. Do końca II wojny światowej zamek należał do Izy von Blanckart. Po wojnie w zamku znajdował się dom wczasowy, jednak wobec braku remontów zamek zaczął podupadać i w latach 70-tych został opuszczony. Zimą w roku 1997 spłonął dach i stropy. Obecnie warownia jest własnością prywatną, lecz nic tam się nie dzieje. Stoi zamknięta na cztery spusty i ulega coraz większej degradacji.

         Ratno Dolne jest położone 24 km na północny-wschód od Kudowy Zdroju przy drodze nr 367 do Nowej Rudy. Zamek znajduje się przy głównym skrzyżowaniu dróg do Wambierzyc.

         Zdjęcia wykonano we wrześniu 2006 roku.

  • Skrzydło południowe i wieża

  • Widok od północy

  • Dom zachodni

  • Mur obronny z attyką

  • Kartusz herbowy

  • Ruiny domu

  • Ruiny domu

  • Renesansowy portal

  • Wieża

  • Wieża