Neoklasycystyczny pałac w Sławnie został wybudowany w 1880 roku.  Jest to murowana, parterowa, podpiwniczona budowla zbudowana na planie prostokąta, nakryta mansardowym dachem z facjatami, mieszczącym poddasze użytkowe. W osi dziewięcioosiowej elewacji frontowej znajduje się główne wejście, poprzedzone wachlarzowatymi schodami i tarasem wspartym na dwóch kolumnach i dwóch kwadratowych słupach. W partii dachu nad tarasem znajduje się wystawka, zwieńczona trójkątnym naczółkiem z wazonami, wspartym na czterech pilastrach. W osi siedmioosiowej elewacji tylnej usytuowano jednoosiowy, piętrowy ryzalit zwieńczony trójkątnym szczytem, poprzedzony schodami. Pałacyk jest otoczony parkiem dworskim.

W pobliżu pałacu nad brzegiem stawu stoi kamienna statua św. Jana Nepomucena. Niestety nie znalazłem nigdzie informacji o historii założenia, ani o jego właścicielach. Obecnie pałac znajduje się w prywatnych rękach i jest siedzibą biura Spółdzielni Rolnej.

Sławno jest położone 7,5 km na południe od Czarnkowa, przy lokalnej drodze do Sokołowa. Pałac znajduje się w centrum wsi.

Zdjęcia wykonano w kwietniu 2018 roku.

  • Elewacja frontowa

  • Brama wjazdowa

  • Elewacja frontowa

  • Główne wejście

  • Szczyt wystawki

  • Elewacja frontowa

  • Elewacja tylna

  • Elewacja tylna i boczna