Gotycki kościół katolicki  pw. św. Jerzego w Starej Kościelnicy został wzniesiony pod koniec XIV wieku. Kościół pierwotnie posiadał charakterystyczną dla wielu żuławskich świątyń z tego okresu, murowano-drewnianą wieżę, która 19.01.1818 roku zawaliła się na skutek bardzo silnego wiatru, jaki przeszedł tego dnia przez Żuławy. W roku 1913 wyremontowano dach i więźbę dachową oraz dobudowano kruchtę do południowej ściany. W okresie tym z kościoła korzystali zarówno katolicy jak i ewangelicy.

Jednonawowy kościół jest budowlą zbudowaną na planie prostokąta, orientowaną, o wysokim dwuspadowym dachu, bez wieży. Całość wzniesiona z cegły stoi na kamiennych fundamentach. Ściana wschodnia zdobiona jest oknami witrażowymi, blendami, fryzami i schodkowo-sterczynowym szczytem. Do ściany południowej przylega kruchta z centralną lukarną w szczycie. Na ścianie zachodniej, z drzwiami wejściowymi, widoczne są ślady po byłej wieży dzwonnej. Do strony północnej przylega zakrystia zdobiona blendami. Na wszystkich elewacjach widoczne są liczne otwory maculcowe. Przed kościołem znajduje się drewniana dzwonnica, przy której stoi kamienny cippus oraz fragmenty tablic kamiennych.

Wyposażenie kościoła pochodzi głównie z XVII i XVIII wieku z elementami gotyckimi: ołtarz główny z XVIII wieku, gotycka, granitowa chrzcielnica, gotyckie rzeźby z XV wieku.

Stara Kościelnica jest położona o około 6,5 km na zachód od Malborka, 2 km na południe od drogi nr 22 do Tczewa. Kościół znajduje się w centrum wsi, po zachodniej stronie drogi.

Zdjęcia wykonano w sierpniu 2020 roku.

  • Szczyt prezbiterium

  • Widoczne ślady po wieży

  • Nawa i ołtarz

  • Malowany strop

  • Drewniana dzwonnica

  • Obelisk poświęcony dawnym mieszkańcom wsi