Gotycki kościół pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Starym Dzierzgoniu został wybudowany w latach 1350–60. Jest to ceglana, jednonawowa świątynia, nakryta dwuspadowym dachem. Od zachodu do budowli przylega potężna kwadratowa wieża, nakryta dachem namiotowym. Do elewacji wschodniej, ozdobionej szczytem schodkowym, przylega zakrystia. Wyposażenie wnętrza jest neogotyckie.

Ze względu na to, że mieszkała tutaj znaczna liczba ludności polskiej, w XVII-XVllI wieku nabożeństwa odprawiano po polsku. Przejęty po sekularyzacji Prus przez protestantów, kościół przywrócono katolikom w 1945 roku, a dnia 8 grudnia 1958 roku poświęcono go ponownie. Kościół znajduje się w centrum miejscowości.

Stary Dzierzgoń jest położony około 33 km na południowy-wschód od Malborka, przy drodze nr 515 z Dzierzgonia do Susza.

Zdjęcia wykonano w sierpniu 2017 roku.

  • Elewacja północna

  • Wieża - dzwonnica

  • Elewacja południowa

  • Zakrystia

  • Gniazdo bocianie na szczycie schodkowym

  • Nawa główna i ołtarz

  • Nawa główna i organy

  • Ambona

  • Kamienna kropielnica w kruchcie