Obecny, neobaro­kowy pałac w Wiejcach powstał w latach 30-tych XX wieku, w wyniku rozbudowy niewielkiego dworu wzniesionego w 1-szej połowie XIX wieku z fundacji ówczesnego właściciela majątku, majora von Jena-Kothen. Inicjatorem rozbudowy był oberleutnant Aleksander von Benninngsen, który został właścicielem dóbr przed I wojną światową.

Powstała wówczas dwukondygnacyjna, podpiwniczona rezydencja wzniesiona na rzucie prostokąta, nakryta dwuspadowym dachem z lukarnami. Na osi środkowej wieńczy go wieżyczka widokowa z kręconymi, metalowymi schodami. Piętnastoosiowa elewacja frontowa posiada dwa skrajne, trójosiowe ryzality, wysunięte poza linię fasady, nakryte dachami mansardowymi. W prawym ryzalicie usytuowano boczne wejście, poprzedzone otwartym filarowym gankiem, dźwigającym balkon pierwszego piętra. W narożnikach ryzalitu południo­wego usytuowano dwie półkoliste baszty. Między basztami dostawiono parterową dobudówkę, zwieńczoną tarasem. Wejście główne akcentuje okazały portal oraz tympanon w zwieńczeniu z herbem von Benninngsen. Boniowane elewacje rozdzielone są gładkim fry­zem międzykondygnacyjnym. Wnętrza pałacu rozplanowano w układzie dwuipółtraktowym ze środkowym, długim ko­rytarzem. Wśród pozostałości pierwotnego wyposażenia wyróżniają się drewniana klatka schodowa z neobarokową balustradą i witrażami okiennymi w ryzalicie południowym oraz kominek kaflowy w sali balowej na piętrze. Po północno-zachodniej stronie pałacu znajdowały się zabudowania folwarczne, z których pozostał obecnie jedynie budynek ryglowej rządcówki, adaptowany w koń­cu XIX wieku ze spichlerza. Pałac otoczony został rozległym parkiem krajobrazowym, którego naturalną granicę stanowi rze­ka Warta.

Po 1945 roku w znacjonalizowanym pałacu początkowo mieściła się szkoła, a następnie, na początku lat 70-tych zaadaptowany został na ośrodek kolonijny. Ak­tualnie pałac jest własnością prywatnego właścicie­la, który w latach 2001-03 przeprowadził gruntowne prace rewaloryzacyjne, przystosowując założenie do pełnienia funkcji hotelowych.

Wiejce są położone 10 km na północny-zachód od Międzychodu, przy drodze nr 199 do Skwierzyny. Pałac położony jest w południowo-zachodniej części od wsi.

Zdjęcia wykonano w maju 2013 roku.

 • Elewacja frontowa

 • Elewacja frontowa

 • Elewacja frontowa

 • Belweder na dachu

 • Kartusz herbowy w tympanonie

 • Elewacja boczna z basztami

 • Elewacja boczna z basztami

 • Elewacja tylna

 • Tylny ryzalit

 • Kartusz herbowy

 • Elewacja północna

 • Wnętrze pałacu

 • Wnętrze pałacu

 • Wnętrze pałacu

 • Zabudowania gospodarcze

 • Zabudowania gospodarcze

 • Zabudowania gospodarcze

 • Zabudowania gospodarcze