Niegdyś neogotycki, a po gruntownej przebudowie pozbawiony cech stylowych pałac w Wielkiej Wsi został zbudowany w 1890 roku na zlecenie Dullina, który od 1885 roku był właścicielem majątku. Wraz z budową pałacu założono park krajobrazowy o powierzchni 5,81 ha.

Pałac jest piętrową budowlą z dwoma skrzydłami i współczesną dobudówką. Całość wzniesiono na planie prostokąta i nakryto dwuspadowym dachem. W osi elewacji frontowej, w pozornym ryzalicie znajduje się główne wejście, poprzedzone jednobiegowymi schodami, nad którym usytuowano balkon wsparty na czterech kolumnach. Po przeciwnej stronie drogi znajdują się pozostałości folwarku: gorzelnia z 1880 roku i spichrz z 1860 roku.

W 1919 roku pałac był siedzibą komisji alianckiej pod przewodnictwem gen. Charlesa J. Duponta, która wytyczała w terenie granicę polsko-niemiecką, ustanowioną traktatem wersalskim. Później stał się własnością niemieckiego generała, a w latach 1934-44 w pałacu mieściła się placówka utworzona w ramach akcji tworzenia szkół hitlerowskich dla młodzieży (Landjahre). W 1945 roku z chwilą wejścia wojsk radzieckich pałac został częściowo zniszczony i przez następne 10 lat ulegał dewastacji i grabieży. W 1956 roku podjęto odbudowę pałacu w celu stworzenia sanatorium dla dzieci. Z pomysłu jednak zrezygnowano i obiekt przekazano Zrzeszeniu Katolików „Caritas”. W 1958 roku na prośbę tegoż Zrzeszenia Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej zorganizowało „Zakład Specjalny dla Dzieci Głęboko Upośledzonych”, który istnieje tu do dziś.

Wielka Wieś jest położona 2,5 km na północ od Kargowej.  

Zdjęcia wykonano w maju 2016 roku.

  • Elewacja frontowa

  • Elewacja frontowa

  • Elewacja boczna

  • Elewacja tylna